Obair Bhaile R6

Obair don tseachtain – Seachtain 25 (30/3/2020 – 3/4/2020) 

(Féach ar an gClár Ama chun léargas níos soiléíre a fháil ar an méid atá le déanamh agat gach lá)

Gaeilge

Léigh sa Bhaile (Dé Luain / Déardaoin / Dé hAoine)

Seachtain 25

Bunlitriú (Dé Luain / Déardaoin / Dé hAoine)

Seachtain 25

Vifax (Dé Luain)

 1. Oscail an Google Doc ‘Leabhair an Uachtaráin’ 
 2. Cruthaigh Google Doc nua agus freagair Ceist 1 air.
 3. Anois, féach ar an bhfíseán ‘Leabhair an Uachtaráin’ ag an nasc seo http://vifax.maynoothuniversity.ie/an-bhliain-acaduil-seo/
 4. Freagair ceisteanna 2 & 3 ar do Google Doc.

Bain Súp As – An Fleiscín (Déardaoin)

 1. Féach ar an nasc seo: https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/aonad05-an-fleiscin.pdf
 2. Aimsigh an patrún a léirítear sna samplaí. 
 3. Scríobh an riail (patrún) a thug tú faoi deara i do Chóipleabhar Foghlama.

Dúil sa Léamh – Scéal na gCnaipí (Déardaoin)

 1. Léigh ‘Scéal na gCnaipí’ (leathanaigh 23 & 24) – úsáid www.focloir.ie chun cabhrú leat é a thuiscint.
 2. Freagair ceisteanna 1-10 (leathanch 24) i do Chóipleabhar O.B.

E-leathanach (Dé hAoine)

 1. Léigh E-leathanach na seachtaine (Uimhir 346) ag an nasc seo: https://www.maynoothuniversity.ie/froebel-department-primary-and-early-childhood-education/eleathanach
 2. Cruthaigh Google Doc
 3. Scríobh cúpla scéal nuachta tú féin (cosúil le leis na cinn a léigh tú ar an e-leathanach) faoi rudaí atá sa nuacht faoi láthair. Is féidir scéalta pearsanta (fút féin) nó faoi do theaghlach / cheantar a scríobh chomh maith.

English

Spellings (Dé Máirt & Dé Céadaoin)

Week 25

Read at Home (Dé Máirt & Dé Céadaoin)

Week 25 

Spellbound (Dé Máirt)

Week 25 – Exercises 1-6

Flying HIgh (Dé Céadaoin)

 1. Read ‘Harry Potter and the Chamber of Secrets’’ (see attached Google Slides)
 2. Activities:

A / B – think about your response to these questions and discuss the questions with someone at home;

C / D / E / F – create a Google Doc and submit your answers.

Mata

Work it Out (Dé Luain / Dé Máirt / Dé Céadaoin)

Seachtain 25 – déan an obair sa leabhar mar is gnáth

Mata Draíochta (Dé Luain / Dé Máirt / Dé Céadaoin)

(féach na Google Slides atá ceangailte)

Ailgéabar – Athróga (Caibidil 35)

Dé Luain Leathanach 147 Léigh an bosca glas

Ceisteanna 1-7 (a) & (c) 

Ceisteanna 8-19

Dé Máirt Leathanach 148 Ceisteanna 1-18

Dé Céadaoin Leathanach 149 Léigh an bosca glas

Ceisteanna 3 & 4 

Leathanach 150 Ceisteanna 2 / 4 / 6 / 8

O.S.I.E.

Gníomhaire taistil – déan taighde agus eagraigh turas don chlann go dtí An Daingean (Dingle) / Corca Dhuibhne

[féach na Google Slides ‘An Daingean & Corca Dhuibhne – eolas’ agus ‘An Daingean & Corca Dhuibhne – tasc’]

****** Tá coicís agat chun an tasc seo a chríochnú. Mar sin, cuir tús leis an tseachtain seo ach ní gá duit é a chríochnú. ******