Scéalta le hAoife!

Seo chugaibh cnuasach álainn scéalta curtha le chéile ar YouTube ag an Múinteoir Aoife. Breathnaígí ar na físeáin agus éistigí leis an scéalta. Má tá cóip den leabhar agat féin, is féidir Aoife a leanúint agus an scéal a léamh ina teannta.