Obair Bhaile Aibreán 20-24

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge (Físeán – video)    (Físeán – video)   Mata – lch 30 )     Corp Oideachas (P. E.) Ag Rith leis an gCeol / Musical Sprints     Tasc / Task Cuir glaoch ar do Mhamó, do Dhadó, d’aintín nó d’uncail.  Phone a grandparent, an auntie or an uncle for a chat.    (Físeán – video) Gaeilge   (Físeán – video)       Mata – lch 31)     Corp Oideachas (P. E.) Cúirt Liathróide/ Ball Alley     Tasc / Task Cuardaigh timpeall an tí agus bailigh 3 rud atá mín agus 3 rud atá garbh. Collect 3 things that are smooth and 3 that are rough from around the house.    
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – video) Gaeilge (Físeán – video)     Mata (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   OSIE (Stair/ History) Fianaise ón am ata thart (Photographic evidence from the past)  (Físeán – video)   Tasc / Task Cuir ceist ar do Mhamó/ do Dhadó/ do Mhamaí nó do Dhaidí faoi na cluichí a d’imir siad lena gcairde nuair a bhí siad óg.  Ask your parents or grandparents about the games they used to like to play with their friends when they were children.      (Físeán – video) Gaeilge    .   Mata   OSIE (Eolaíocht/ Science) Fuaimeanna sa timpeallacht (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Scáth an Damhsóra / Shadow dancing     Tasc / Task Téigh amach sa ghairdín ar cúl agus ainmnigh 5 fhuaim a chloiseann tú.  Go into the back garden to identify and name five sound that you can hear.
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Foclóir a bhaineann le bia (Dul siar / Revision; ceapaire, milseáin, banana, seacláid, úll, criospaí, iógart, leite, ubh, calóga arbhair, arán, pizza, burgar, subh, prátaí, cácaí) (Físeán – video)Scéal – Bhí ocras ar Oisín   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líne (Físeán – video)   Ealaín Tarraing féileacán nó ainmhí éigin,  gearr amach agus glac grianghraf de os comhair cúlraí éagsúla.  Draw the outline of a butterfly or an animal, cut out the inside of the template and hold against different backgrounds.  I have attached a template for a butterfly if you prefer to print it.   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine.  Take a photo of something you did during the week.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3
bosca
cóta bia
áit Fia
iasc
chuala Mia
trá bua amárach
rua seacht
tua trí
fág nua bád
féach gorm
srón brón amach
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair Liom, I nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Ag súgradh san am atá thart (Games from the past)

1941 – Páistí ag imirt mirlíní le chéile. (Children playing marbles from the knee) – Father Browne, S. J. Collection
1971 – Páistí ag scipeáil le chéile. (Children skipping together) – Irishtimes.com.
Páistí ag súgradh sa lá atá inniu ann. (Children playing today).