27ú Aibreáin

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge       Mata     Corp Oideachas (P. E.) Cruthanna 2T/ Shape Jumping     Tasc / Task Nuair atá an bricfeasta thart, bain na gréithe den bhord agus cabhraigh iad a chur san áit ceart. When breakfast is finished help to clear the table.    (Físeán – video) Gaeilge www.leighanois.com (bunaithe ar na leabhair ó Chleite  – an Clár Luathléitheoireahta/  based on the Cleite reading scheme ) (Físeán video)   Mata (Físeán video) – lch 102)     Corp Oideachas (P. E.) Scileanna Peile/ Dribbling a football along the ground (Dribbling is a technique used to maintain possession while moving the ball along the ground with your foot.)     Scéal/ Storytime Scéal le David Walliams.  Free story every day at 11am on his website.  www.worldofdavidwalliams.com  
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
Gaeilge (Físeán – video) A haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, Císte deas I gcomhair an tae, Uachtar reoite, banana buí Lollipop is oráistí.   Císte milis, fi, fá, fúm, Uachtar reoite, num, num, num. Úlla deasa, hip, hip, hop, Ach b’fhearr liom féin mo lollipop! Mata (Físeán video) – lch 103)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!  (Físeán – video) Gaeilge    . – Lch 43 (Físeán – video)     Mata       OSIE (Tíreolaíocht / Geography) An timthriall uisce (The Water Cycle) (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) Seisiún HIIT leis an Múinteoir Yoga atá againn ar scoil. HIIT session suitable for all ages with Ciarán, the yoga teacher we have in school.   https://www.youtube.com/watch?v=g6bcCo9LQ2s   Tasc Téigh amach sa ghairdín ar cúl agus fág próca áit éigin sa ghairdín le báisteach a bhailiú.  Fág sa ghairdín é agus beimid ag breathnú air gach lá. Leave a jar in the garden to collect rainfall over the next week. 
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Scéal: Amuigh san OícheDul siar ar an bhfoghraíocht / Revision of phonics   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líne (Físeán – video)Ag cur uimhreacha 1-10 in ord   Ealaín / Art Bunaithe ar an Aimsir (Using weather as a theme)  (Físeán nó grianghraif – video or photos)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine agus seol chuig Múinteoir Nuala é.  Take a photo of something you did during the week and send to múinteoir Nuala.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3
bosca
cóta bia
áit Fia
iasc
chuala Mia
trá bua amárach
rua seacht
tua trí
fág nua bád
féach gorm
srón brón amach
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)