Obair Bhaile R2 11ú Bealtaine

Dia dhaoibh go léir.

Tá súil agam gur bhain sibh ar fad taitneamh as an aimsir álainn ag an deireadh seachtaine. Tá obair iontach á dhéanamh ag daltaí Rang a Dó agus táim ana-bhródúil asaibh ar fad. If you would like me to supply extra material in a specific area to help reinforce a concept or revise a difficult topic please let me know. This week I’m adding some subtraction exercises.

 • Spellbound: Week 34. 4 more revision exercises.
 • Bunlitriú: Teigh siar ar Sheachtain a 6 agus a 7 agus cuir 12 focail in abairtí. ..’sé sin 3 abairt in aghaidh an lae.
 • Seaimpín na dTáblaí: dathaigh an pictiúr agus críochnaigh an pictiúr den chorn. Tá an leabhar críochnaithe agat anois!
 • Work It Out: Continue with Friday tests: 5 – 9
 • Peannaireacht:  jab, job, joke, jam, jump.
 • Feena’s Book of Facts: pages 42 – 45 The Internet  and Telephones. I will scan 4 worksheets based on these pages.
 • Gafa le Mata: 5 pages this week but they are fairly straightforward

Lch a 139 ( Súil Siar) agus lch 140 – 143 (uimhirphatrúin).

An Fear Sneachta

 An Tornapa Mór

 Róisín agus an Frog

Liam San Úllord

        These can also be accessed on the school’s website: www.gaelscoilchnocliamhna.ie

under Ranganna and then Tacaíocht Foghlama Bhreise. Táim an-bhuíoch do Mhúinteoir Aogán as na giotaí seo a chur ar an suíomh. Reading these along with Múinteoir Aogán in the clips will help  maintain reading fluency.

 • Ag Obair Liom:
 • Lch a 40: Cuir na habairtí sna bolgáin chainte
 • Lch a 41: Cad a dúirt Liam agus an Siopadóir lene chéile? Scríobh na habairtí sna bolgáin.
 • Lch a 42: Ciorclaigh an consan atá ag deireadh an fhocail.
 • Mo Leabharsa:

Lch a 36: Léigh na habairtí agus cuir an uimhir cheart i ngach bosca.

 • Skills Book:

Page 48: consonant blends: Page 49 : Apostrophe

 • An Ghlóir 2

Nóta beag: Some parents have requested extra subtraction worksheets so use them if you feel extra practice would be helpful.

Mo bhuiochas as ucht bhur gcomhoibriú ar fad..Many thanks for your cooperation!

Le gach deaghuí,

Eibhlín