Obair Bhaile R4

Dé Luain 8-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 34 p70 Revision week, Exercise 1. Do Block 1. As this is a revision week I will provide the spelling blocks. See ClassDoJo for spelling list. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 1-11. See ClassDoJo for link.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Read at Home: p57. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 116. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Dé Máirt 9-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 34 p71 Exercise 2. Do Block 2. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 12-23.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Read at Home: p58. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 117. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00  Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Dé Céadaoin 10-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 34 p71 Exercise 3. Do Block 3. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 1-13. See ClassDoJo for link.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Read at Home: p59. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 118. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Déardaoin 11-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 34 p72 Exercise 4. Do Block 4. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 14-25. See ClassDoJo for link.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 119. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Read at Home: p60. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Dé hAoine 12-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe. Take a selection from blocks 85-112 .(English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Déan do chonair Mhata féin agus iarr ar dhuine i do theach é a dhéanamh!

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 120. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Read at Home: p61. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

 2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/