An t-Athair Joe i Séipéal Naomh Colmcille


Féachaigí ar agus éistigí leis an Athair Joe ag siúl timpeall ag taispeáint séipéal Naomh Colmcille dúinn.

Déanaigí é seo i gcuimhne ormsa