A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur dteaghlaigh go maith. 

Tá an obair don tseachtain seo chugainn ceangailte leis an ríomhphost seo. Tá sé leagtha amach go laethúil, le hobair do gach lá, Luan go Aoine. Toisc go n-oibríonn páistí ar luasanna éagsúla, tá neart sa chlár ama chun cinntiú go bhfuil a dhóthain oibre ag gach dalta le déanamh. Caith ar a mhéid dhá uair a chloig ar na gníomhaíochtaí in aghaidh an lae. Tuigim nach bhfuil na páistí ach díreach ag dul i dtaithí ar seo, agus go bhfuil sibh an-ghnóthach sa bhaile faoi láthair. Dá bhrí sin, níl sé riachtanach gach uile gné den obair a chur i gcríoch, ach is féidir tús áite a thabhairt do na leabhair oibre.

Is féidir libh aon cheist a  chur orm, trí ríomhphost a sheoladh chugam. Freagróidh mé iad idir 11r.n-12 r.n agus 2-3 i.n. gach lá.

Ó thaobh ceartúcháin de, is féidir libh Seaimpín na dTáblaí  agus Skills Book E, chomh maith leis na litriú a cheartú, más mian libh. Ceartóidh mise na leabhair oibre eile amach anseo. Bheadh sé go deas grianghraf den ealaín a fháil ar ais ar ríomhphost!

I hope you and your families are keeping well during this difficult time.

Next week’s work is attached to this email. It is laid out with daily activities, as well as suggested amounts of time with which to spend on each subject. Since all children work at different speeds, I have included plenty of work in each subject to ensure that all children have sufficient work to complete.  Please spend no longer than a maximum  of two hours on these activities in any one day.  I understand that the children are still adapting to these changed circumstances and that families are likely to be extremely busy at home. Thus, I don’t expect all this work to be completed. However, I would appreciate if priority was given to the tasks in the textbooks, please.

Feel free to contact me via email with any questions or worries, however small. I will respond to emails between the hours of 11-12 and 1-2, Monday to Friday.

As regards corrections, feel free to correct your child’s Seaimpín na dTáblaí, Skills Book E, as well as their spellings, if you wish. I will correct the other work in due course. It would be lovely to receive some photographs of the art work to my email!

Of course, the main concern at this time is your family’s health and welfare. I hope our school community remains safe and well.

Go raibh míle maith agaibh.

Le meas,

Maria Ní Lochlainn