Ceistneoir (Questionnaire)

Aiseolas faoi Fhoghlaim bhur bPáistí le linn Dúnadh na Scoile. (Feedback on your child’s learning during the Covid 19 school closure)

Tá an ceistneoir críochnaithe anois. Gabhaimid buíochas leis na daoine a ghlac páirt.