Obair Bhaile R5

Dé Luain 25-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 33 p68 Revision week, Exercise 1. Do Block 1. As this is a revision week I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 173 1-7 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p240-243.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 111. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Androcoles agus an Leon.  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé Máirt 26-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 33 p69 Exercise 2. Do Block 2. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 173 8-11 ar fad sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p240-243. Do activity B & C p244.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 112. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00  Féach ar an gcur i láthair ar Airde an Chompáis. Bain triail as na gníomhaíochtaí más féidir!  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé Céadaoin 27-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 33. Do Block 3. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 174 1-8 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E p244 & 245.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 113. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Ealaín: Bain triail as eite ghaoithe a dhéanamh! https://www.youtube.com/windvane

Déardaoin 28-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 33. Do Block 4. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 174 9-13 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 114. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity F & H p245.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Mhaighnéadas. Bain triail as na gníomhaíochtaí más féidir!  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé hAoine 29-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe. Take a selection from blocks 85-112 .(English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 156 Lorg Mata. Is féidir é seo a dhéanamh timpeall an tí nó ar do bhealach go dtí an siopa.  

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 115. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity G p245.

2:00 Ceol: Beidh Aonach Amárach – tá na focail in Léigh sa Bhaile lth 112 agus seo nasc go dtí físeán chun éisteach leis.  https://www.youtube.com/watch?v=1p5Lewbwp5c