Obair Bhaile R5 -Seachtain 4

  Dé Luain 27/ 04/ 2020 Dé Máirt 28/ 04/ 2020 Dé Céadaoin 29/ 04/ 2020 Déardaoin 30/ 04/ 2020 Dé hAoine 01/ 05/ 2020
09:00 – 09:50 Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x7/ 8   Mata Draíochta   Cúpla ceist as leathanach amháin de Mhata Draíochta le déanamh.   (Níl ort an leathanach iomlán a dhéanamh, roghnaigh cúpla ceist mar a dhéanaim sa rang)   M. sh 1 (a, c, e) 2 (b, d, f)   Mata Draíochta (ábhar le clúdach)   Sonraí (2) lth 157Cothomóidí – lch 149Teoiric Uimhris – lch 69Seans – lch 167Toilleadh – Lch 161   Codáin, deachúlacha & céatadáin 1 – lth 101Codáin, deachúlacha & céatadáin 2 – lth 115Fad – lth 79Am – lth 93Uimhreacha Treocha – lth 127Rialacha & Airíonna – lth 135   Tá na caibidil seo déanta againn cheanna ach is féidir dul siar a dhéanamh ar na caibidil seo anois.   Ionadluach – lch 7.Suimiú agus Dealú – lch 11   Dul siar/ Críochnaithe leis an obair i Mata Draíochta:   Is féidir roinnt chluichí a imirt ar na suímh seo a leanas.   Uimhreas (Numeracy)   https://www.uen.org/3-6interactives/math.shtml   Ionadluach (Place value)   https://www.thatquiz.org/tq-c/math/place-value/   https://www.ictgames.com/mobilePage/abacus/   Oibríochtaí (Operations)   Suimiú & Dealú (Addition/ Subtraction   Iolrú/ Roinnt (Multiplication/ Division)   https://cemc2.math.uwaterloo.ca/mathfrog/english/kidz/order.shtml https://www.coolmath4kids.com/math-games   Sonraí (Data)   Sonraí   https://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/   Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x9/ 10   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: x11/ 12   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Seaimpín na dTablaí   Work it Out   Táblaí: ÷2/ 3/ 4   Mata Draíochta:   Cúpla ceist as lth amháin de mhata draíochta le déanamh.   Cluichí matamaitice ar líne Mata:   Work it Out – Friday Test   Póstaer a chur le chéile faoi Shonraí (Data) ag léiriú cad atá ar eolas agat faoin ábhar. Bí cruthaitheach! (creative)   (Mar shampla: foclóir/ téarmaíocht mhatamaitice – barra chairt (bar chart), an meán (the average), ag cothromú uimhreacha (balancing numbers = the average), barra chairteacha iolracha (Multiple bar charts), teailí (tally).   Taispeáin cúpla sampla.   Tá sé an-tábhachtach a bheith in ann sonraí (Data) a léamh (to read), a léirmhíniú (to represent), a bhailiú (to gather) agus a heagrú (to organise).   https://www.mathsisfun.com/data/bar-graphs.html
09:50 – 10:00 Sos Sos Sos Sos Sos
10:00 – 10:30 Saor Scríbhneoireacht (Gaeilge)   *Bí ag scríobh ar feadh tamaillín faoi haon rud a ba mhian leat e.g. scéal, oideas (recipe), míniú (explanation – Cad is tuar ceatha (rainbow) ann?), dán, díospóireacht (debate) srl. Saor Scríbhneoireacht (Gaeilge)   *Bí ag scríobh ar feadh tamaillín faoi haon rud a ba mhian leat e.g. scéal, oideas (recipe), míniú (explanation), dán, díospóireacht (debate) srl Free Writing (Béarla)     *Write about anything you like – narrative story, a poem, a recipe, instructions, post card, diary entry, an explanation, debate etc. Free Writing (Béarla)     *Write about anything you like – narrative story, a poem, a recipe, instructions, post card, diary entry, an explanation, debate etc. Scrúdú Litriú   Gaeilge – 12 focal   Béarla – 20 focal   Tabla – 10 tabla   Mata – 5 Cheist ó Work it Out.
10:30 – 11:00 Sos Sos Sos Sos Sos
11:00 – 11:30 Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L1 & Spellbound W29 Bl 1)   Exercise 1&2 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L2 & Spellbound W29 BL2)   Exercise 3&4 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L3 & Spellbound W29 BL3)   Exercise 5&6 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Litriú le foghlaim (Bunlitriú S28 L4 & Spellbound W29 BL4)   Exercise 7&8 ó Spellbound   Léitheoireacht/ Reading (An Cuairteoir 2 lth/ Amelia 3 lth) Gaeilge   Cruthaigh mapa coincheapa faoin   Aimsir ChaiteAimsir LáithreachAimsir Fháistineach  
11.30 – 12:30 Corpoideachas   Corpoideachas le Ciarán (yoga) ar Youtube. Óga Yoga TV anseo   Lá 1: HIIT https://www.youtube.com/watch?v=kAnf2mA_OKw&t=10s   Lá 2: HIIT https://www.youtube.com/watch?v=g6bcCo9LQ2s   Lá 3:HIIT https://www.youtube.com/watch?v=g0Mbpzmor4k&t=2s   Go noodle: https://app.gonoodle.com/login   Yoga: https://rtejr.rte.ie/rtejr-blog/yoga/2016/05/twigin-yoga-episode-13-an-preachan/   Breathnaigh ar ‘The Body Coach’ ar YouTube.   Tír Eolaíocht   Mo cheantar áitiúil (My local area)   Agus tú amuigh ar shiúlóid le do theaghlach, cruthaigh (create) ‘Bata Taistil’ nó ‘Journey Stick’.   Piocann tú suas cúpla rud ar do shiúlóid ar nós duilleoga (leaves), cleití (feathers), bláthanna (flowers) agus aon rud eile atá suimiúil (anything else that’s interesting) agus greamaíonn (you stick it on) tú iad ar bhata (stick).     Eolaíocht   Ag obair mar Eolaí! (Working as a scientist)   Roghnaigh trial amháin le déanamh as aon cheann de na naisc seo thíos.   Choose one experiment to try at home from any of these two links below.   Seol grianghraif de chugam!   https://www.billnye.com/home-demos   http://www.engineersweek.ie/engineeringactivities/ Tógáil/ Eolaíocht Má tá Lego agat sa bhaile, is féidir rudaí a thógáil. Breathnaigh ar líne ’30 Day Lego Challenge’ le roinnt smaointe a fháil.     Cluichí boird a imirt/ mír mearaí a dhéanamh. (Play board games/ complete jigsaw puzzles) Ealaín       Ag baint úsáidte as ábhair éagsúla (different materials) sa bhaile agus péint (paint), cruthaigh do róbó (robot) féin.     Is féidir pinn luaidhe daite (colouring pencils) agus cruthanna éagsúla a tharraingt (draw different shapes) chun do róbó (robot) a chruthú.
12:30 – 13:00 Lón Lón Lón Lón Lón
13:00 – 14:00 Béarla   Give examples of the following!   Verb (an action word)   Noun (person, place or a thing)   Single/ plural (of a noun) (one/ more than one)   Adverb (a word that describes the verb/ adjective/ another adverb or the entire sentence – usually ends in ly)   Adjective (a describing word – gives us more information about the noun)   Simile (making a comparison using the words like, as or than)   Metaphor (making a comparison without using the words like, as or than)     Idiom (‘Cry your eyes out’ – cry hard for a very long time.)   Synonym (A word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase.)   Antonym (A word opposite in meaning to another.) OSPS   Weaving Wellbeing (Free journal for kids)   Is féidir an leabhar a íoslódáil (available for download) ón idirlíon (internet) ó ‘Outside the Box’.   Déan lch 1, 2 & 3.   https://www.otb.ie/wp-content/uploads/2020/04/At-Home-with-Weaving-Well-being-A-Mental-Health-Journal-for-Kids.pdf Drámaíocht    Is féidir cúpla cluiche drámaíochta a súgradh.   Tá smaointe (ideas) ar an suíomh (site) seo.   http://www.bbbpress.com/dramagames/     Ceol   Aon amhrán a thaitníonn leat (an leagan Gaeilge de) a fhoghlaim ar Youtube (TG Lurgan)   Cleachtadh a dhéanamh ar an bhfeadóg stáin nó ar uirlis cheoil eile atá agat.   Peannaireacht/ Clóscríbhneoireacht: (Handwriting/ Typing)   Déan neart cleachtadh ar do pheannaireacht nó clóscríbhneoireacht   Códú/ Coding   Caith neart ama ag códú ar an suíomh Scratch.   Brúigh ar an cnaipe (button)  ‘create’ agus ar aghaidh leat!   https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
14:00 – 14:30 DEAR (Drop Everything and Read) Independent Reading DEAR DEAR DEAR DEAR