Obair Bhaile 11ú Bealtaine

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil cúrsaí go maith libh agus go bhfuil sibh ag coinneáil slán sábháilte. Go raibh míle maith agaibh as ucht an obair iontach atá ar siúl agaibh le bhur bpáistí sa bhaile ag an am dúshlánach seo, agus as ucht na grianghraif agus físeáin nuachta a sheol sibh chugam.  Tá na grianghraif thuas ar shuíomh idirlíne na scoile (buíochas mór le Múinteoir Aogán!).  I hope that you are all keeping well and safe.  A huge thank you for the fantastic work that you are doing with your children at home in these very challenging times, and for the photographs and nuacht video clips that you forwarded to me.  The photographs are up on the school website (many thanks to Múinteoir Aogán for posting!).

Arís níl anseo ach treoir.  Déan cibé méid gur féidir leis na páistí a dhéanamh agus níl aon bhrú an obair a chríochnú.  Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go bhfuil gach duine ag tabhairt aire dóibh féin.  Again, as before, I would ask that the children complete what they can, and please do not feel under any pressure to finish the work.  It is far more important that everyone is keeping safe and well.

Chuir cúpla duine ceist orm maidir le cleachtadh léitheoireachta breise.  Tá sé ar intinn agam cóipeanna de roinnt de na leabhair ó Chleite, curtha i bhfoirm pdf le taifead dom á léamh,  a sheoladh chugaibh an tseachtain seo chugainn.  Ina theannta sin seolfaidh mé cúpla suíomh idirlíne chugaibh freisin.  A couple of you had asked about additional reading practice.  I plan to forward pdf copies of some of the Cleite books next week, and will include an audio input of me reading them if you would like to check pronunciation.  I will also send on some links to a couple of websites that you may find of interest.

Idir an dá linn tá súil agam go mbeidh deireadh seachtaine álainn agaibh agus go mbeidh deis agaibh taitneamh a bhaint as an aimsir iontach.  In the meantime I hope you all have a lovely weekend and get an opportunity to enjoy the beautiful weather we are having.

Le gach dea-ghuí agus mór-bhuíochas,

Nuala

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeáin – videos) Gaeilge High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 1-10. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 1 – 10. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’.  It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file with this email in case interactive resource doesn’t work (refer to pages 1 – 2). (Físeáin – videos)     OSPS/ SPHE Lón sláintiúil a roghnú/ Select a healthy lunch Fillteán pdf ceangailte leis an bplean/ Pdf file attached.  (Físeán – video)     Mata – lth 110) (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.      (Físeáin – videos) Gaeilge www.leighanois.com (bunaithe ar na leabhair ó Chleite  – an Clár Luathléitheoireahta/  based on the Cleite reading scheme ) (Físeán video)   Mata – lth 111) (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) Seicheamh an Chait/ Cat Sequence   Scéal/ Storytime Scéal le David Walliams.  Free story every day at 11am on his website.  www.worldofdavidwalliams.com
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – videos) Gaeilge    :  Leabhar: “Tá mé ag obair”          (Físeáin – videos)   Mata – lth 108) (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Ciceáil/ Kick passing – Ag tosú ar scileanna ciceála a fhorbairt:     Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!      (Físeáin – videos) Gaeilge High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 1-10. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 1 – 10. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’. It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file with this email in case interactive resource doesn’t work. (Refer to pages 1 – 2).  (Físeáin – videos)     Mata – lth 109) – (Físeán – video)       OSIE – Stair Ag cur pictiúir in ord/ Sequencing pictures Fillteán pdf ceangailte leis an bplean/ Pdf file attached (Físeán – video)       Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!  
Dé hAoine
An féilire agus an aimsirAg léamh agus ag scríobh nuachta  (Físeáin – videos) Gaeilge    Foghraíocht – Dul siar agus blendáil Cleite:  Leabhar: “An Zú”          (Físeáin – videos)   Mata Ag obair sa chóipleabhar Mata   Ealaín / Art                 Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine agus seol chuig Múinteoir Nuala é.  Take a photo of something you did during the week and send to múinteoir Nuala.
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3 Liosta 4
bosca thit
cóta bia rug
áit Fia dubh
iasc ubh
chuala Mia mo mhála
trá bua amárach mo Mhamaí
rua seacht dorcha
tua trí lacha
fág nua bád slán
féach gorm ocht
srón brón amach bog