Obair Bhaile na Naíonáin Bheaga don tseachtain 18ú Bealtaine

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeáin – videos) Gaeilge High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 11-20. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 11 – 20. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’  It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file to the email in case interactive resource doesn’t work (Pls. refer to pages 3 – 7). (Físeáin – videos)   Mata lth 47 (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.     OSIE/ Eolaíocht (Science) Bainne draíochta/ Magic Milk        (Físeáin – videos) Gaeilge lth 50 (Tasc éisteachta) Mata Lth 48 (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Cluiche Bollaí / Bowling game       Tasc Bailigh cruthanna 3T atá timpeall an tí a 1) rollfaidh agus 2) nach rollfaidh.  Collect some 3D shapes from round the house that 1) will roll and 2) will not roll.
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – videos) Gaeilge    :  Leabhar: An Torc Crosta          (Físeáin – videos) Mata ) – (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Cluiche an Chompáis (Compass Jumps) Mark out a compass on the ground with masking tape or chalk.  Mark a square in the centre for you to stand inside. Then jump from two feet, landing on two feet in the following directions:   Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!  (Físeáin – videos) Gaeilge Foclóir a bhaineann leis an teilifís. lth 51 (Físeáin – videos)   Mata (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!     Tasc Tabhair aire do na plandaí sa ghairdín, nó sa teach, tríd cinntiú go bhfuil uisce acu. Keep an eye on the plants in the garden, or those indoors, and water them if required.       
Dé hAoine
An féilire agus an aimsirAg léamh agus ag scríobh nuachta       (Físeáin – videos) OSIE Scéal: An Chircín Rua       Gaeilge    Féasta Focal/High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 11-20. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 11 – 20. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’.  It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file to the email in case interactive resource doesn’t work. (Pls. refer to pages 3 – 7).    Cleite:  Leabhar  – Nach deas é!          (Físeáin – videos) Mata Ag obair sa chóipleabhar Mata   Ealaín / Art    An Chircín Rua Iasc ag snámh   Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3 Liosta 4 Liosta 5
bosca thit thug
cóta bia rug rince
áit Fia dubh beo
iasc ubh níl
chuala Mia mo mhála bán
trá bua amárach mo Mhamaí rith
rua seacht dorcha doras
tua trí lacha leon
fág nua bád slán lán
féach gorm ocht anocht
srón brón amach bog báisteach