Seachtain Deireanach R3 !

Biashlabhraí- Food chains

Corr réisc- heron

Fuinneamh- energy

Léiriú- illustration

Táirgeoir- producer

Tomhaltóir- consumer

Creachadóir- predator

Creach- prey

Saigheada- arrows

An Pobal- The community

Teaghlach- family

Comharsan- neighbours

Ceantar- area

Léarscáil- map

Scáth- shadow

Tréidlia- vet

Meicneoir- mechanic

Meiriceánaigh Dhúchasacha- Native Americans

Meiriceá Thuaidh- North America

Síolraigh-reproduce

Ilchríoch- continent

Fásach- desert

Ísealchríoch- lowland

Buabhall- buffalo

Arbhar- corn

Laochra- hero

Lonnaitheoirí- settlers

Tailte- land

Cath- battle

A thuismitheoirí agus páistí rang a trí,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad slán agus sona.  Comhghairdeas libh go léir! Táimid anois ag druidim i dtreo deireadh na bliana agus níl fágtha ach seachtain amháin i rang a trí. Bhain mé an taitneamh as an rang a mhúineadh i mbliana. Is rang álainn, ábalta, cliste agus grámhar sibh. Bhí bliain éagsúil taitneamhach againn go léir agus maith sibh as ucht an obair go léir a rinne sibh. Go raibh míle maith agaibh a thuismitheoirí as an cabhair go léir i rith na bliana. Tá na páistí réidh anois chun bogadh ar aghaidh go dtí rang a 4. Cinnte beidh bhur múinteoir nua sona sásta libh i rang a 4 mar a bhí mé féin i mbliana.

I hope that this e-mail finds you all well and happy. Congratulations we have reached the final week of third class. I would like to thank all the children and parents of third class for all the amazing work that you have done this year especially under such different and unusual circumstances. I am so happy with and proud of every child in the class. I really enjoyed teaching the class this year. You are all very lucky to be part of such a friendly, intelligent, creative, and caring class. I know that the teacher next year will be as happy with you as I was.

Tá an obair agus na hacmhainní ar fad don tseachtain seo chugainn iniata sa ríomhphost seo. Déan bhur ndícheall leis an obair. Ní gá an obair ar fad a dhéanamh. Tuigim go bhfuil tionscadail, bácáil, ealaín, garraíodóireacht agus mar sin ar siúl agaibh, agus tá na rudaí sin ar fad an-tábhachtach freisin.

I have attached some documents above. Please feel free to pick and choose what your child studies. There is no pressure to read/ complete all documents.

Seo é an obair don tseachtain seo;

  • Léitheoireacht Gaeilge- Na Power Points Stair, Tír eolas agus Eolaíocht. Three Irish Power Points are attached. I will send an e-mail on Monday morning with the Irish translation of some of the difficult words.
  • Léitheoireacht Béarla– I have included three English attachments, one about the Titanic the other two are about the Ocean.
  • Mata- Pick some activities from the website The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com
  • Táblaí- This week you get to be the teacher. Give your parent/ older sibling a test on their tables. Don’t forget to correct their test after 😊

Is mise le meas,

Cherrie Donnino