Nóta deireadh na bliana do R3

A chairde,

D’iarr Múinteoir Moya orm insint díobh go mbeidh múinteoir Aoife Ní Loinsigh ag an rang i rang a 4. Bhí rang a sé ag Múinteoir Aoife Ní Loinsigh i mbliana.

Slán agus go raibh maith agaibh go léir! Beidh mé uaigneach gan an rang álainn. Bain taitneamh as an Samhradh.

Múinteoir Moya asked me to let you know that the class will have Múinteoir Aoife Ní Loinsigh in forth class. Múinteoir Aoife had sixth class last year.

Thank you all so much for all the help and kindness! I really enjoyed teaching the class.

A short letter will be arriving for each child in the post early next week from me to say goodbye and thank you to them.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.

.

.

A chairde,

*UPDATE* Seo iad na leabhair ar cíos a chuir mé abhaile chuig na páistí/

Here is a list of the books that I sent home with the children that are to be returned to the school;

An stair mórthimpeall orm

Get Set

Graiméar le chéile

An múinteoir nua

An Nathair agus na spéaclaí

Mata beo

Away with words

Suas liom

Timpeall an Domhain

I apologise, this is the correct list of school books that are to be returned.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.

 

Bhí mé ag glanadh an seomra ranga inné agus chuir mé na foclóir Gaeilge agus Béarla ar aghaidh go dtí seomra rang a 4. Beidh siad ann díobh i Mí MF 😊 Freisin chuir mé tionscadail agus ealaíon na bpáistí ar aghaidh. Bhí éadaí spóirt chailín amháin, análóir, uachtar craicinn agus cúpla rud eile ann agus chuir mé iad sin go dtí rang a 4 freisin.

Bhí mé ag caint le múinteoir rang a 4 inné agus beidh muid ag buaileadh le chéile chun labhairt faoi gach páiste sa rang, gach píosa oibre a rinneamar agus aon obair nár éirigh linn a dhéanamh i rang a 3 toisc Covid-19. Is múinteoir álainn í agus tá mé cinnte go mbeidh an ranga sona sásta i rang a 4 😊

I was cleaning the classroom yesterday and I put the handwriting books, both Irish and English dictionaries, art work and projects that were on the walls into fourth class. I also put an inhaler, skin cream and a bag of girls sports clothes that I found.

I spoke with the fourth class teacher yesterday. She is very excited about her new class. I will be meeting with her over the next few days to discuss each child, what we covered before and during Covid 19. I will also let her know about any areas of the third class curriculum that might need to be revised so please don’t worry the class will be taken very good care of next year.

Go raibh maith agaibh

Cherrie Donnino.

Seachtain Deireanach R3 !

Biashlabhraí- Food chains

Corr réisc- heron

Fuinneamh- energy

Léiriú- illustration

Táirgeoir- producer

Tomhaltóir- consumer

Creachadóir- predator

Creach- prey

Saigheada- arrows

An Pobal- The community

Teaghlach- family

Comharsan- neighbours

Ceantar- area

Léarscáil- map

Scáth- shadow

Tréidlia- vet

Meicneoir- mechanic

Meiriceánaigh Dhúchasacha- Native Americans

Meiriceá Thuaidh- North America

Síolraigh-reproduce

Ilchríoch- continent

Fásach- desert

Ísealchríoch- lowland

Buabhall- buffalo

Arbhar- corn

Laochra- hero

Lonnaitheoirí- settlers

Tailte- land

Cath- battle

A thuismitheoirí agus páistí rang a trí,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad slán agus sona.  Comhghairdeas libh go léir! Táimid anois ag druidim i dtreo deireadh na bliana agus níl fágtha ach seachtain amháin i rang a trí. Bhain mé an taitneamh as an rang a mhúineadh i mbliana. Is rang álainn, ábalta, cliste agus grámhar sibh. Bhí bliain éagsúil taitneamhach againn go léir agus maith sibh as ucht an obair go léir a rinne sibh. Go raibh míle maith agaibh a thuismitheoirí as an cabhair go léir i rith na bliana. Tá na páistí réidh anois chun bogadh ar aghaidh go dtí rang a 4. Cinnte beidh bhur múinteoir nua sona sásta libh i rang a 4 mar a bhí mé féin i mbliana.

I hope that this e-mail finds you all well and happy. Congratulations we have reached the final week of third class. I would like to thank all the children and parents of third class for all the amazing work that you have done this year especially under such different and unusual circumstances. I am so happy with and proud of every child in the class. I really enjoyed teaching the class this year. You are all very lucky to be part of such a friendly, intelligent, creative, and caring class. I know that the teacher next year will be as happy with you as I was.

Tá an obair agus na hacmhainní ar fad don tseachtain seo chugainn iniata sa ríomhphost seo. Déan bhur ndícheall leis an obair. Ní gá an obair ar fad a dhéanamh. Tuigim go bhfuil tionscadail, bácáil, ealaín, garraíodóireacht agus mar sin ar siúl agaibh, agus tá na rudaí sin ar fad an-tábhachtach freisin.

I have attached some documents above. Please feel free to pick and choose what your child studies. There is no pressure to read/ complete all documents.

Seo é an obair don tseachtain seo;

 • Léitheoireacht Gaeilge- Na Power Points Stair, Tír eolas agus Eolaíocht. Three Irish Power Points are attached. I will send an e-mail on Monday morning with the Irish translation of some of the difficult words.
 • Léitheoireacht Béarla– I have included three English attachments, one about the Titanic the other two are about the Ocean.
 • Mata- Pick some activities from the website The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com
 • Táblaí- This week you get to be the teacher. Give your parent/ older sibling a test on their tables. Don’t forget to correct their test after 😊

Is mise le meas,

Cherrie Donnino

Obair Bhaile R3

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad slán agus sona. Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as an seachtain saor ón obair agus an aimsir álainn a bhí againn! Tá an obair agus na hacmhainní ar fad don tseachtain seo chugainn iniata sa ríomhphost seo. Déan bhur ndícheall leis an obair. Ní gá an obair ar fad a dhéanamh. Tuigim go bhfuil tionscadail, bácáil, ealaín, garraíodóireacht agus mar sin ar siúl agaibh, agus tá na rudaí sin ar fad an-tábhachtach freisin.

I hope that this e-mail finds you well! If your child is struggling to do the work keep to short bursts of work, maybe use a timer. Include sensory and movement breaks. I hope that you found some activities of interest, on the following web-sites;

www.toolboxtoolbox.com

www.helpmykidlearn.ie

www.scratch.mit.edu

‘The great Isolation Activity Book’ https://pdst.ie/sites/default/files/The%20Great%20Isolation%20Activity%20Book-compressed.pdf

Seo é an obair don tseachtain seo;

Caibidil 22: Codáin (2) leathanach 1-6

If this link doesn’t work for you google foras na Gaeilge an Gum on the left side of the web site click on Mata le chéile.

Or pick some activities from the website The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com

 • Táblaí- roinnt/ division 7, 8 agus 9.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.

Gníomhaíochtaí suimiúla R3

Kate agus an Féileacán

Bhí Kate ana-ghnóthach ar fad sa bhaile ag tabhairt aire do phéist chapaill. Féachaigí anseo sa físeáin beag ar leanas cad a thárla

Rinne Kate bráisléad chomh maith do Dyslexia Ireland agus chuir siad ar an leathanach FaceBook féin atá acu. Seo chugaibh an nasc:

https://www.facebook.com/92772324361/posts/10158412097139362/?d=n

.

Seán agus an Titanic

Chuir Seán é seo le chéile ar PowerPoint. Tionscadal ar an Titanic a d’imigh go tóin poill i Mí Aibreáin, 108 bliana ó shin.

.

Obair eile ó Iseult, Isobel agus Sophia

Obair Bhaile R3 25ú Bealtaine

A chairde,

I hope that this e-mail finds you well!

Beidh sos ag gach duine ón obair scoile 1ú go 5ú Meitheamh! Tabharfaidh sé faoiseamh do gach duine. Beidh taifeadadh don Lá Spóirt, ag dul suas ar an Déardaoin 28ú Bealtaine ar an suíomh scoile.

Please don’t feel any pressure to complete all of the work. If you are struggling to finish the work, below are suggested topics to prioritise. If you would like extra work, please read some more of the PowerPoints suggested below under Stair, Tír eolas agus Eolaíocht and have your child write or record an audio about what they read. I find the web site www.tearma.ie very helpful if there is an Irish word that I don’t understand or can’t spell. It is a very helpful online Irish dictionary.

Seo liosta den laghad oibre gur chóir daoibh a dhéanamh, más féidir.

Please don’t hesitate in contacting me if your circumstances mean that this isn’t possible.

 • Weaving well-being
 • Léitheoireacht Gaeilge agus Béarla gach lá
 • Táblaí gach lá
 • Brainteasers daily
 • Scríbhneoireacht Béarla nó Gaeilge fiú cúpla líne más féidir cúpla uair gach seachtain. Write something, a couple of times each week even just a few sentences. It could be a diary entry, news, sentences with the spellings, a letter to a loved one.
 • Exercise daily

Seo an obair don tseachtain.

Please only do what you and your child can. There is no pressure from me or from the school to complete everything. Your child’s well- being is what is most important (And your own 😊) So please only take from this what you want. The children will be fine. This is only temporary, and we will get back on track quickly when we return to school.

  Dé Lauin Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin- Lá Spóirt Dé hAoine
09:00-09:30 Spórt P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube
09:30-09:45 Sos sos sos sos sos
09:45-10:45 Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile www.teachpaws.ie Land PAWS 3 Lesson Book: https://online.flowpaper.com/ 7efd0784/PAWS3ENGLISHWEB/#page=1   Scrúdú litriú agus táblaí
10:45-11:00 Aer úr Aer úr Aer úr Fís ar an suíomh scoile 😊 Aer úr
11:00-12:00 RTÉ scoil/ TG4scoil RTÉ scoil/tg4 scoil RTÉ scoil/tg4scoil Cúpla rás / cluichí sa bhaile/ rothaíocht/ siúlóid RTÉ scoil/tg4scoil
12:00-12:30 Draw with Don Conroy find this on youtube Watch a science max experiment on you tube. https://www.youtube.com /channel/UCbprhISv-0ReKPPyhf7-Dtw Watch another science max episode Hoberman sphere le múinteoir Ciarán https://www.youtube. com/watch?v=X-MdC13Ml9s   Try some experiments from Science Max.  
12:30-1:00 Lón David Walliams elevenses Lón TG4 Cúla 4 Lón David Walliams elevenses Lón Mindfulness eating with Múinteoir Ciarán bit.ly/AireachaisLeSeacláid Lón David Walliams elevenses
1:00-3:00 Obair acadúil Obair scoile Obair scoile Obair scoile Water safety/ Sábháilteacht uisce www.teachpaws.ie Land PAWS 3 Home Page: http://paws.edco.ie/third-and-fourth-classes/   Obair scoile

If you don’t have access to a computer or printer please let me know. If you can’t print Brainteasers out please just read from the computer screen and write the answers in the maths copy book.

Obair bhaile

Beidh an obair bhaile agus an scrúdú litriú le ceartú ag na tuistí.

Spellbound Complete any unfinished pages.

Litriú Gaeilge an ngearrfaidh tú, brisfidh sí, féachfaidhsibh, ní fhásfaidh tú, an bhfágfaidh mé, liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo.

Léitheoireacht Gaeilge- Na Power Points Stair, tír eolas agus Eolaíocht. The Pompeii and Norm castle Power Points are attached.

Léitheoireacht Béarlawww.oxfordowl.co.uk simply register as a parent and then select the child’s age and have your child choose an ebook to read. There are also books available on line www.librariesireland.ie

Tionscadal Roghnaigh tionscadal… An t-Aigéan (the ocean), Titanic nó Súnámaí

Abairtí Gaeilge le scríobh gach lá ag úsáid na litriú ón liosta litriú

Brainteasers www.cjfallon.ie teacher log in user name cherrie.ni.bhroin@gaelscoilcl.com password muinteoircherrie

Go to my favourites. Here you will find Brainteasers click on the eye symbol. Test 28,29,30 and 31. Do one test a day.

If you find this is too easy for your child try the fourth class book.

Táblaí- Roinnt/ division 1, 2 agus 3.

The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com

Beidh scrúdú litriú agus táblaí ar an Aoine.

Obair acadúil

If possible I would really like every child to attempt the work in the book ‘Weaving wellbeing’: Pages 31 and 32.

Mata: Mata le chéile https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2019/03/582ceb101517098d05f6cdae5d707b9f.pdf

If this link doesn’t work for you google foras na Gaeilge an Gum on the left side of the web site click on Mata le chéile.

Caibidil a naoi ,An t-Am. There are 21 pages in this chapter we will finish it this week. Déan leathanach 119-129

Gaeilge: ‘Suas liom’, 114 Léigh an scéal agus freagair na ceisteanna leathanach 115 líon na bearnaí agus cum abairtí leis na focail seo. Leathanach 118 Léigh an scéal agus freagair na ceisteanna.

Béarla: Write a story. Use http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/ to help you plan. First brainstorm your idea. Think of your introduction, characters, setting, what is the problem, how will the problem be resolved and the conclusion. It might take a few days to do the preparation work before you start writing your story. Read back over your work and edit it. Use a dictionary for spelling and a thesaurus to find more exciting words.

Drámaíocht: Chose a topic that you are interested in and prepare a presentation on that topic. For example, the GAA. Think of some interesting facts. You might like to collect a prop or two. Stand in front of some family members and talk about this topic for 5 minutes.

Ceol: An feadóg stáin 10 nóiméad gach lá. They have handouts from the music teacher in school. There are a lot of lessons on you tube teaching the basics. B’fhéidir féach ar WWW.OAIM.IE

Tír eolas/ Eolaíocht agus Stair https://www.forasnagaeilge.ie/about/an-gum/primary-school/feach-thart-rang-4/feach-thart-rang-4-eolaiocht/?lang=en If this link does not work go to suíomh Foras na Gaeilge- An Gum click on Féach thart 4 on the left side of the page lots of interesting Power point presentations will come up. I have attached two, Pompeii and the Norm castles. But please feel free to read more or choose different power points to study.