20-24 Aibreáin

  Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine
09:00-09:30 Spórt P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube
09:30-09:45 sos sos sos sos sos
09:45-10:45 Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile Scrúdú litriú agus táblaí Work it out Friday test
10:45-11:00 Aer úr Aer úr Aer úr Aer úr Aer úr
11:00-12:00 RTÉ scoil/ School hub on tv or RTE player. RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil
12:00-12:30 Obair cruthaitheach Harry Potter at home web site*- Knit your own Weasley inspired scarf Harry Potter web site- re-create the magic of the Maurauder’s map Wizard gift bags Knit your own Weasley inspired scarf Mindfulness colouring
12:30-1:00 Lón/Lunch Éist le David Walliams elevenses** Lón Éist le David Walliams elevenses Lón Éist le David Walliams elevenses Lón Éist le David Walliams elevenses Lón Éist le David Walliams elevenses
1:00-3:00 Obair acadúil Obair scoile Obair scoile Obair scoile Obair scoile Obair scoile
3:00-4:00 Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán
Roimh am luí Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte

*www.harrypotterathome.com You can find all of the art activities on this web-site. There are helpful videos explaining how to do the activities. The children might enjoy playing around on the site having a house chosen for them and so on.

** https://www.worldofdavidwalliams.com/elevenses/ If the children enjoy these audio stories you can join amazon audios for free for a 30 day trial and listen to more of his stories for free. Tá go leor scéalta Gaeilge ar líne freisin. https://soundcloud.com/forasnagaeilge?fbclid=IwAR0UokvMma4GV2VXiLyPbKvVvCGHbf-ZkljLTzzxBgqHQglHErnbD8eXras Tá na leabhair ar léigh siad liom sa rang le clóisteáil ar seo. Mar shampla ‘An leaba sciathánach’ agus ‘An nathair agus na spéaclaí’.

Cheap mé go raibh leathanach facebook An Gúm go maith agus tá ár múinteoir Aoife féin ar youtube ag léamh cúpla scéal Gaeilge.

*** Yoga le Ciarán you can find this by searching on you tube for yoga le Ciarán

Obair bhaile

Beidh an obair bhaile agus an scrúdú litriú le ceartú ag na tuistí.

Spellbound week 30

Bunlitriú seachtain 30

Léitheoireacht Gaeilge– ‘Stair mórthimpeall orainn’, Léigh lth 58-61 agus ‘Stair mórthimpeall orainn’ lth 62-64 Siúcra agus spíosraí.

Léitheoireacht Béarlawww.oxfordowl.co.uk simply register as a parent and then select the child’s age and have your child choose an ebook to read.

Tionscadal bunaithe ar leictreachas roimh an 30ú Aibreáin. Is féidir é a sheoladh chugam nó is féidir é a thabhairt ar scoil tar éis an briseadh.

Abairtí Gaeilge le scríobh gach lá ag úsáid na litriú ó ‘Bunlitriú’.

Work it out– week 30 agus an Friday test ar an Aoine.

Táblaí- roinnt/division 9, 10, 11 agus 12.

Beidh scrúdú litriú agus táblaí ar an Aoine.

Obair acadúil sna leabhair oibre

Is féidir libh an obair mata a ceartú, ach gach rud eile tá mé lán sásta é a ceartú má sheolann tú é dom mar ríomhphoist. It might be best if you correct the maths yourself as it might be difficult to email the maths work. I can correct everything else by e-mail.

Mata: ‘Mata beo’,- Airgead lth 59- 63 leathanach amháin gach lá

Gaeilge: ‘Graiméar le chéile’, Ag siopadóireacht lth 20- 24 leathanach amháin gach lá

Pioc rud amháin gach lá; Éist le scéal Gaeilge ar líne, Léigh leabhair Gaeilge nó féach ar chlár teilifíse i nGaeilge ar Cúla4.

Béarla: ‘A way with words’, page 34, 35 and 37. Read the story answer the questions about the story in you copy book and learn about writing in paragraphs.

Harry Potter at home web site… Try some of the word searches. Make your own scrape book of Harry Potter characters

Please see attached creative writing pack from last week choose an activity you would like to try or work on characters.

Stair: ‘Stair mórthimpeall orm’, lth 58-61 Na hAstacaigh freagair na ceist ar lth 59 Smaoinigh tamall.

Eolaíocht agus OSPS ‘Timpeall an Domhain’ lth 34 -35 Saol Sláintiúil

Tíreolaíocht ‘Timpeal an Domhain’ lth 114-115 agus 120- 121 Peiriú

Weaving wellbeing: Pages 16, 17and 18. Random Acts of Kindness. Please read the notes for the parents on the parental pull out in the centre of the book.

Drámaíocht: Have your parent time you while you speak about a topic of choice (maybe electricity) for 2 minutes. Can you stay on topic for the full two minutes?

Ceol: An feadóg stáin 10 nóiméad gach lá. They have handouts from the music teacher in school. There are a lot of lessons on you tube teaching the basics. B’fhéidir féach ar WWW.OAIM.IE

Obair na Cásca R3

  Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine
09:00-09:30 Spórt P.E with Joe youetube* P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube
09:30-09:45 sos sos sos sos sos
09:45-10:45 Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile Scrúdú litriú agus táblaí Work it out Friday test
10:45-11:00 Aer úr Aer úr Aer úr Aer úr Aer úr
11:00-12:00 RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil
12:00-12:30 Obair cruthaitheach Brat do na laochra…Flags for frontline heros Croch brat. Déan fógra agus croch é san fhuinneog. Ba bhreá liom grianghraf díobh seo. I nGaeilge más féidir 😊 Eilifint as crúiscín bainne Féach ar samplaí de obair Harry Clarke ag úsáid google   Ealaíon don Cháisc- Gloine dhaite Ealaíon don Cháisc- dathú
12:30-1:00 Lón/Lunch Lón Lón Lón Lón
1:00-3:00 Obair acadúil Leabhar oibre Leabhar oibre Leabhar oibre Leabhar oibre Leabhar oibre
3:00-4:00 Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Air úr nó Yoga le Ciarán
4:00-4:10 Ceol Amhráin ar youtube-  Coláiste Lurgan Dabbledoomusic Amhráin ar youtube-  Coláiste Lurgan Dabbledoomusic Amhráin ar youtube-  Coláiste Lurgan
4:10-5:00 Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne
Roimh am luí Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte

B’fheidir gur mhaith libh obair ealaíne eile? Féach ar an nasc seo faoi Harry Clarke https://www.hughlane.ie/phocadownload/harry%20clarke%20art%20activities.pdf

Yoga le Ciarán https://www.youtube.com/watch?v=kAnf2mA_OKw&t=278s

Ceol www.Dabbledoomusic.com

Obair bhaile

Beidh an obair bhaile agus an scrúdú litriú le ceartú ag na tuistí. Beidh an tionscadal ar leictreachas le tabhairt ar scoil nuair atá muid ar ais ar scoil arís.

Spellbound week 29

Bunlitriú seachtain 29

Léitheoireacht Gaeilge–  Dé Luain- Dé Céadaoin ‘An Stair Mórthimpeall orm’ Léigh lth 52-54 Forbairtí Leighis. Déardaoin agus Aoine lth 55-57 Abair m’Ainm, abair m’Ainm.

Léitheoireacht Béarlawww.oxfordowl.co.uk simply register as a parent and then select the child’s age and have your child choose an ebook to read.

‘A way with words’ page 28 Mr Nobody. Think and talk page 29 Talk about the poem with your child, use the questions 1-10 on page 29 to discuss the poem. They don’t have to write the answers to these questions.

Tionscadal bunaithe ar leictreachas roimh an 30ú Aibreáin. Is féidir é a sheoladh chugam nó is féidir é a thabhairt ar scoil tar éis an briseadh. Please watch the lesson on electricity that is on the school hub on RTÉ player from Tuesday if you didn’t watch it if this is possible.

Abairtí Gaeilge le scríobh gach lá ag úsáid na litriú ó ‘Bunlitriú’.

Work it out– week 29 agus an Friday test ar an Aoine.

Táblaí- roinnt/division 6, 7 agus 8

Beidh scrúdú litriú agus táblaí ar an Aoine.

Obair acadúil sna leabhair oibre

Is féidir libh an obair mata a ceartú, ach gach rud eile tá mé lán sásta é a ceartú má sheolann tú é dom mar ríomhphoist. It might be best if you correct the maths yourself as it might be difficult to email the maths work. I can correct everything else by e-mail.

Mata: Dé Luain agus Dé Máirt http://www.instagram.com/tv/B-cPUOSBrYL/?igshid=8ebcp4w9d90x Cúpla smaoineamh ar Instagram ag ‘Irish primaryteacher’ faoi conas toilleadh a mhúineadh sa bhaile. ‘Mata beo’ lth 144 agus 145 Toilleadh. Féachaimis siar lth 156, 157 agus 158 Dé Céadaoin- Dé hAoine. There are a wide range of abilities in the class so please do what you can. We will revise everything when we start back at school.

Last week I suggested looking at this video on Instagram https://www.instagram.com/tv/B-Mwlk7hBXm/?igshid=3dOs8012epzi the Irishprimaryteacher’s post about using everyday household items to revise shape, capacity, weight, money etc.

Gaeilge: Dé Luain- scríobh litir do Charlie a bhí i rang a dó leo.

Dé Máirt- Freagair na ceisteanna 1-4 sa bhosca buí ar lth 53, sa leabhair ‘An stair mórthimpeall orainn’.

Dé Céadaoin- ‘An staor mór thimpeall orainn’, Scríobh alt sa chóipleabhair bunaithe ar an mbosca buí ar lth 54

Déardaoin- ‘Suas liom’, Colm an rógaire lth 80 léigh an scéal atá scríofa sa aimsir láithreach. Freagair na ceisteanna 1-6 ar lth 80 i do chóipleabhair.

Dé hAoine lth 81 Léigh an scéal agus scríobh an scéal arís san Aimsir Láithreach. Tá na freagraí ar lth 80.

Béarla: Please see attached creative writing pack. Do the activities on time travel and any other activities that you would like to try.

Eolaíocht: Tionscadal ar Leictreachas

Stair: nasc leis an gceacht Gaeilge

Tír eolas: ‘Timpeall an Domhain’ lth 38 Daoine ag Obair. Bí ag caint faoi na daoine go léir atá ag cabhrú linn faoi láthair Mar shampla am banaltra, dochtúir, siopadóir… Déan nasc idir é seo agus an obair ealaíne Poster for heros on the front line.

Weaving wellbeing: Pages 13, 14 and 15. A Feel-good-flow is an activity that requires a skill or poses a challenge. For example; playing football, baking, making up a new dance…

You can read about this lesson in the sheet with the title after page 16 called ‘Parental pull out’.

I have STEM projects that I can send to you if you are looking for additional work.

Religiún: Scéal na Cásca. Tá go leor fís ar you tube faoi seo. Déan comic strip de scéal na Cásca.  

Obair Bhaile R3

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh uilig slán, sábhailte. Tá na laethanta seo dian ar gach duine. Bhí mé ag smaoineamh ar cad is fearr dúinn a dhéanamh chun cabhrú le na páistí foghlaim sa bhaile. Níl aon brú gach píosa den obair a théann abhaile a chríochnú, Iarrtar ar na páistí cibé méid is féidir leo a dhéanamh gach lá – beidh laethanta ann nach féidir mórán a dhéanamh agus ár dóigh tá sin ceart go leor. Nílim ag iarraidh go mbeidh aon duine faoi bhrú. Táim chun obair sheachtainiúil a chur abhaile agus é a leagan amach go laethúil. Táim chun amchlár bunúsach a thabhairt díobh. Gach seachtain beidh meascan d’obair acadúil, gníomhaíocht fhisiciúil, tascanna praiticiúla agus tascanna le spraoi a dhéanamh. Inseoidh mé díobh cad iad na gnéithe den obair a ba chóir a chur ar ais le bheith ceartaithe. Beidh sibh féin ábalta an scrúdú litriú srl a cheartú. Is féidir libh teagmháil a dhéanamh liom ar ríomhphoist le aon cheisteanna faoin obair. Beidh mé ar fáil chun bhur gceisteanna a fhreagairt ar ríomhphoist gach lá scoile idir 11:00-12:00 agus 14:30 agus 15:00. Tá Clár, Emer, Niamh agus Aogán ag obair ar phlean chun teagmháil ar ríomhphoist a choimeád le na páistí le riachtanais speisialta agus na pásití a bhfuil tacaíocht faoi leith uathu.

I hope you and your families are keeping well during this difficult time. In order to help our pupils to continue to learn and to help to give structure and routine to their day work will be sent home by e-mail each Friday. This work will include a timetable with suggested work and activities for each day Monday to Friday. Please return completed work for correction by e-mail each Friday. Each week I will explain what work I would like you to correct yourself (for example their weekly spelling test) and I will list the work that I would like e-mailed back to me for correction.

I understand how difficult this time is and that different families will have different struggles during this strange time. This work is only to help and assist you. I will completely understand if the children don’t complete all their work, please don’t worry about this. If you are feeling overwhelmed by the work or have questions, or if you would like additional work, please e-mail me, Monday-Friday between the hours 11:00-12:00 and 14:30-15:00. The resources and support teachers Clár, Emer, Niamh and Aogán will be contacting those who might need additional support at this time.

While I know the children now have a suggested timetable and textbooks, below I have added in some websites that may come in useful over the next few weeks.  Feel free to dip into them at your leisure – you don’t need to visit every site suggested.

While there are many timetable suggestions and ideas online to keep the kids busy during this unprecedented time, please don’t feel that you must follow these or think that you are not doing enough.  Do what works best for your family.  Enjoy the time together, get outside into the fresh air (while practicing safe social distancing), play games, climb trees, play football, feed the ducks etc.

I would also say that this would be a great time to practice important skills such as learning how to tie shoelaces if they can’t already do so, try their hand at baking, reading the time if they have not yet mastered it, help with small chores around the house, organise their books/toys, get creative with arts and crafts and maybe even planting seeds or a spot of gardening.

Try not to worry too much about them falling behind.  It is a very unusual situation that we find ourselves in and we will work together to get back on track as best we can when things improve.  The main things that you can do for your child is;

  1. To keep reading with them daily to maintain their level. The online “Oxford Owl” is a super collection of books. It is free of charge. Another way to keep up the reading would be to sign up with the “librariesireland.ie to read the ebooks. The site storylineonline.net has lovely read along stories.
  2. To keep them writing daily, this can be free writing, making lists, making cards/mini books etc. I find children like to write with a purpose. I am sure older family members who might be lonely at this time would really appreciate receiving a few letters from the children.
  3. To keep revising their tables daily. Play simple Maths games online (there are great Maths games on Twinkl, like ‘Mathopoly’. Useful online maths activities can be found at “hit the button” and “topmarks. This is a great opportunity to play card games and board games such as monopoly or snakes and ladders as in a fun way the children can practise adding, subtracting and counting on from maths.
  4. Don’t forget physical exercise! The Body Coach Joe Wicks is starting daily PE lessons online at 9am on his Youtube channel “The Body Coach TV”. Oti Mabuse is teaching dance lessons daily at 11:30am on her facebook page.

Best of luck,

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.