Obair Bhaile R3

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad slán agus sona. Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as an seachtain saor ón obair agus an aimsir álainn a bhí againn! Tá an obair agus na hacmhainní ar fad don tseachtain seo chugainn iniata sa ríomhphost seo. Déan bhur ndícheall leis an obair. Ní gá an obair ar fad a dhéanamh. Tuigim go bhfuil tionscadail, bácáil, ealaín, garraíodóireacht agus mar sin ar siúl agaibh, agus tá na rudaí sin ar fad an-tábhachtach freisin.

I hope that this e-mail finds you well! If your child is struggling to do the work keep to short bursts of work, maybe use a timer. Include sensory and movement breaks. I hope that you found some activities of interest, on the following web-sites;

www.toolboxtoolbox.com

www.helpmykidlearn.ie

www.scratch.mit.edu

‘The great Isolation Activity Book’ https://pdst.ie/sites/default/files/The%20Great%20Isolation%20Activity%20Book-compressed.pdf

Seo é an obair don tseachtain seo;

Caibidil 22: Codáin (2) leathanach 1-6

If this link doesn’t work for you google foras na Gaeilge an Gum on the left side of the web site click on Mata le chéile.

Or pick some activities from the website The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com

  • Táblaí- roinnt/ division 7, 8 agus 9.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.