Obair R4 27ú Aibreáin

Dé Luain 27-4-20 

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Block 1 Exercise 1.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Tosaigh on the next week agus déan Monday.  Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 29 Monday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 142 1 – 6 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p 206-213

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar Chríostóir Colambas. Scríobh cúig cheist ar scéal Cholambas. See link to presentation on ClassDoJo.

2:15 Spáslong: Foghlaim na focail ar Lth 28 agus léigh lth 29 & 30.

.

.

Dé Máirt 28-4-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Block 2 Exercise 2,3.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Tuesday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 29 Tuesday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 143  1-11 sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p 206-213. Do activity B & C.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar an mBrasaíl. Bain triail as an gcluiche ar thíortha Mheiriceá Theas https://online.seterra.com/ga/vgp/3016. See link to presentation on ClassDoJo.

2:15 Spáslong: Léigh lth 29 & 30 arís. Déan ceisteanna 1-5.

.

.

Dé Céadaoin 29-4-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Exercise 4, 5.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Wednesday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 28 Wednesday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 144 1-4 sa chóipleabhar mata.

 Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Ealaín: Tarraing pictiúr nó déan samhail (model) de thrí long Cholambas agus iad ar a slí go dtí Meiriceá Thuaidh.

2:15 Spáslong: Lth 30 B

.

.

Déardaoin 30-4-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Exercise 6.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Thursday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 28 Thursday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 145 1-10 sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 31 C & D

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar Ghnáthóga. See link to presentation on ClassDoJo.

2:10 Let’s Go!: Do activity F & G.

.

.

Dé hAoine 1-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe (English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:35 Work It Out: Week 29 Friday Test.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 146 1-10 sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 31 E

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Let’s Go!: First, look at the example for activity H (see link below) then write your own piece. http://data.cjfallon.ie/resources/wonderland/stages3and4/S3_B2_C18_E2.html

2:15 Amhránaíocht: Céard faoi amhrán nua a fhoghlaim an tseachtain seo? Is breá liom an ceann seo “Laoch Geronimo” https://www.youtube.com/watch?v=pwGJ-De2Yhg