Obair Bhaile R4 19ú DF

Obair Bhaile 19-23ú Deireadh Fómhair:

Read at Home/Léigh sa Bhaile: Seachtain a 8

Work it Out: Seachtain a 8

Spellbound: Seachtain a 8 Revision: Dé Luain Seachtain 1,2 Dé Máirt Seachtain 3,4 etc. 

Bunlitriú: Seachtain a 7

Táblaí: x2, x4, x8  Áiseanna cleachtaidh: (Timestables.co.uk)
Go raibh míle

Obair Bhaile R4, Seachtain 7

Read at Home/Léigh sa Bhaile: Week 7 /Seachtain a 7 

Work it Out : Week 7.

Spellbound Week 7 (1/2 exercises per night)

Bunlitriú: Seachtain a 6 (lch.21)

Táblaí : x 2, x 4

Obair Bhaile R4

Reading in English and Irish will commence as homework this week. Please complete Read At Home, Week 5, agus Léigh Sa Bhaile, Seachtain a 5 with your child nightly.

M. Aoife. 

Obair Bhaile R4

Dé Luain 8-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 34 p70 Revision week, Exercise 1. Do Block 1. As this is a revision week I will provide the spelling blocks. See ClassDoJo for spelling list. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 1-11. See ClassDoJo for link.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Read at Home: p57. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 116. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Dé Máirt 9-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 34 p71 Exercise 2. Do Block 2. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 12-23.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Read at Home: p58. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 117. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00  Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Dé Céadaoin 10-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 34 p71 Exercise 3. Do Block 3. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 1-13. See ClassDoJo for link.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Read at Home: p59. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 118. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Déardaoin 11-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 34 p72 Exercise 4. Do Block 4. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Conair Mhata 14-25. See ClassDoJo for link.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 119. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Read at Home: p60. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Dé hAoine 12-6-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe. Take a selection from blocks 85-112 .(English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Déan do chonair Mhata féin agus iarr ar dhuine i do theach é a dhéanamh!

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 120. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Read at Home: p61. Answer the check-up questions yourself or get someone to ask you the questions!

 2:00 Sábháilteacht uisce -see link to PAWS lessons. Tá an t-ábhar seo an-tábhachtach faoi láthair  http://paws.edco.ie/do-ranganna-a-tri-agus-a-ceathair/

Obair Bhaile R4 don tseachtain 18ú Bealtaine

.

Dé Luain 18-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 32 Exercise 1,2. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 85-91 today.

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 169 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p232-237.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Léigh lth 51-53 Scéal ó Shean-Phól

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar na Normannaigh. Bain triail as na gníomhaíochtaí.  See link to presentation on ClassDoJo.

.

Dé Máirt 19-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 32 Exercise 3. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 92-98 today.

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 170 ar fad sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p232-237. Do activity B & C p238.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Léigh lth 51-53 arís. Tá bileog oibre le déanamh ar Class DoJo. Déan A ceisteanna 1-7.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Mo Chontae Féin. See link to presentation on ClassDoJo. 

.

Dé Céadaoin 20-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 32 Exercise 4. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 99-105 today.

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 171 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E p238.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Bileog oibre déan B.

2:00 Déan tionscnamh ar “Mo Chontae Féin”. Ní gá é a dhéanamh ar Bhaile Átha Cliath.  Is féidir contae eile a roghnú. Is féidir an cur i láthair a úsáid chun cabhrú leat teidil a phiocadh don tionscnamh. Déan taighde (research) ar an idirlíon.  See link to presentation on ClassDoJo.

.

Déardaoin 21-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 32 Exercise 5. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 107-112 today.

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 172 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Bileog oibre déan C.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity F & G p239.

2:00 Lean leis an tionscnamh ar “Mo Chontae Féin”. Is féidir an cur i láthair a úsáid chun cabhrú leat. See link to presentation on ClassDoJo.

.

Dé hAoine 22-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe. Take a selection from blocks 85-112 .(English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 148 1-3 Réitigh na puzail sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Bileog oibre déan D.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: p239 First, look at the example for activity H (see link below) then write your own piece. http://data.cjfallon.ie/resources/wonderland/stages3and4/S3_B2_C20_E2.html

2:00 Ceol: Bíonn amhrán speisialta ag beagnach gach contae in Éirinn. “Molly Malone” is ea amhrán Bhaile Átha Cliath. Éist leis an amhrán anseo https://www.youtube.com/mollymalone agus tá na focail agus áit le pictiúr a tharraingt anseo  Amhrán Molly Malone

Obair Bhaile R4 – 5ú Bealtaine

Dé Máirt 5-5-20 

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 30 Block 1, 2 Exercise 1, 2

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Tosaigh on the next week agus déan Monday.  Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 30 Monday, Tuesday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 162 1-3 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p 216-219

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar an Táin Bó Cuailgne.

2:05 Spáslong: Foghlaim na focail ar Lth 32 agus léigh lth 33 & 34. Déan ceisteanna 1-5.

Dé Céadaoin 6-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 30 Block 3 Exercise 3,4.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Tuesday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 30 Wednesday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 163 sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p 216-219. Do activity B.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar An Pobal. Déan na gníomhaíochtaí. See link to presentation on ClassDoJo.

2:05 Spáslong: Léigh lth 33 & 34 arís. Déan B.

Déardaoin 7-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 30 Block 4 Exercise 5, 6.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Wednesday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 30 Thursday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 164 1-8 sa chóipleabhar mata.

 Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity C & D.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Ealaín: Bain triail as diorama a dhéanamh. Roghnaigh íomhá ón scannán/leabhar is fearr leat nó tar suas le do cheann féin! Féach anseo chun eolas a fháil ar dioramas. https://www.youtube.com/watch?v=_DJKyM3JIAI

 2:15 Spáslong: Lth 35 Déan C, D sa chóipleabhar.

Dé hAoine 8-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe (English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:35 Work It Out: Week 30 Friday Test.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 165 1-9 sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 35 E

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Let’s Go!: Activity H, 1& 2. Write a few lines on each

2:10 Déanann David Walliams podchraolta iontacha ar cheol. Is breá liom an ceann seo faoin gcumadóir ceoil John Williams – chum sé seol do Star Wars, Harry Potter agus níos mó! Éist leis anseo nó áit ar bith a bhfaigheann tú podchraoltaí. https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yc3MuaG9zdGluZy50aGlzaXNkYXguY29tLzk5ZWJjNjFhLTdiMjYtNGY3Ni1iNTk1LTllMjAyMGFkODRhYw&episode=ZDg0Y2ExODMtZGNmYS00NjliLTllNTctYWQ5ZDQ2ZTMwNDZl&hl=en-IE&ved=2ahUKEwjQnoDTgJPpAhUxpnEKHWEOAPQQieUEegQICxAE&ep=6

Obair R4 27ú Aibreáin

Dé Luain 27-4-20 

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Block 1 Exercise 1.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Tosaigh on the next week agus déan Monday.  Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 29 Monday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 142 1 – 6 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p 206-213

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar Chríostóir Colambas. Scríobh cúig cheist ar scéal Cholambas. See link to presentation on ClassDoJo.

2:15 Spáslong: Foghlaim na focail ar Lth 28 agus léigh lth 29 & 30.

.

.

Dé Máirt 28-4-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Block 2 Exercise 2,3.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Tuesday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 29 Tuesday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 143  1-11 sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p 206-213. Do activity B & C.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar an mBrasaíl. Bain triail as an gcluiche ar thíortha Mheiriceá Theas https://online.seterra.com/ga/vgp/3016. See link to presentation on ClassDoJo.

2:15 Spáslong: Léigh lth 29 & 30 arís. Déan ceisteanna 1-5.

.

.

Dé Céadaoin 29-4-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Exercise 4, 5.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Wednesday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 28 Wednesday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 144 1-4 sa chóipleabhar mata.

 Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Ealaín: Tarraing pictiúr nó déan samhail (model) de thrí long Cholambas agus iad ar a slí go dtí Meiriceá Thuaidh.

2:15 Spáslong: Lth 30 B

.

.

Déardaoin 30-4-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 29 Exercise 6.

9:45 Seaimpín na dTáblaí: Thursday. Tabhair scór duit féin ag an deireadh. 

Work It Out: Week 28 Thursday.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 145 1-10 sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 31 C & D

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

1:40 Féach ar an gcur i láthair ar Ghnáthóga. See link to presentation on ClassDoJo.

2:10 Let’s Go!: Do activity F & G.

.

.

Dé hAoine 1-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe (English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:35 Work It Out: Week 29 Friday Test.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 146 1-10 sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 31 E

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Write your diary entry for today.

1:40 Let’s Go!: First, look at the example for activity H (see link below) then write your own piece. http://data.cjfallon.ie/resources/wonderland/stages3and4/S3_B2_C18_E2.html

2:15 Amhránaíocht: Céard faoi amhrán nua a fhoghlaim an tseachtain seo? Is breá liom an ceann seo “Laoch Geronimo” https://www.youtube.com/watch?v=pwGJ-De2Yhg