Obair Bhaile R4 don tseachtain 18ú Bealtaine

.

Dé Luain 18-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 32 Exercise 1,2. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 85-91 today.

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 169 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p232-237.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Léigh lth 51-53 Scéal ó Shean-Phól

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar na Normannaigh. Bain triail as na gníomhaíochtaí.  See link to presentation on ClassDoJo.

.

Dé Máirt 19-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 32 Exercise 3. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 92-98 today.

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 170 ar fad sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p232-237. Do activity B & C p238.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Léigh lth 51-53 arís. Tá bileog oibre le déanamh ar Class DoJo. Déan A ceisteanna 1-7.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Mo Chontae Féin. See link to presentation on ClassDoJo. 

.

Dé Céadaoin 20-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 32 Exercise 4. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 99-105 today.

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 171 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E p238.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Bileog oibre déan B.

2:00 Déan tionscnamh ar “Mo Chontae Féin”. Ní gá é a dhéanamh ar Bhaile Átha Cliath.  Is féidir contae eile a roghnú. Is féidir an cur i láthair a úsáid chun cabhrú leat teidil a phiocadh don tionscnamh. Déan taighde (research) ar an idirlíon.  See link to presentation on ClassDoJo.

.

Déardaoin 21-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 32 Exercise 5. As this is a revision week for weeks 25-31, I recommend breaking up revision into 7 blocks per day. Block 107-112 today.

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 172 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Bileog oibre déan C.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity F & G p239.

2:00 Lean leis an tionscnamh ar “Mo Chontae Féin”. Is féidir an cur i láthair a úsáid chun cabhrú leat. See link to presentation on ClassDoJo.

.

Dé hAoine 22-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe. Take a selection from blocks 85-112 .(English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 148 1-3 Réitigh na puzail sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Bileog oibre déan D.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: p239 First, look at the example for activity H (see link below) then write your own piece. http://data.cjfallon.ie/resources/wonderland/stages3and4/S3_B2_C20_E2.html

2:00 Ceol: Bíonn amhrán speisialta ag beagnach gach contae in Éirinn. “Molly Malone” is ea amhrán Bhaile Átha Cliath. Éist leis an amhrán anseo https://www.youtube.com/mollymalone agus tá na focail agus áit le pictiúr a tharraingt anseo  Amhrán Molly Malone