Obair Bhaile Aibreán 20-24

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge (Físeán – video)    (Físeán – video)   Mata – lch 30 )     Corp Oideachas (P. E.) Ag Rith leis an gCeol / Musical Sprints     Tasc / Task Cuir glaoch ar do Mhamó, do Dhadó, d’aintín nó d’uncail.  Phone a grandparent, an auntie or an uncle for a chat.    (Físeán – video) Gaeilge   (Físeán – video)       Mata – lch 31)     Corp Oideachas (P. E.) Cúirt Liathróide/ Ball Alley     Tasc / Task Cuardaigh timpeall an tí agus bailigh 3 rud atá mín agus 3 rud atá garbh. Collect 3 things that are smooth and 3 that are rough from around the house.    
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – video) Gaeilge (Físeán – video)     Mata (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   OSIE (Stair/ History) Fianaise ón am ata thart (Photographic evidence from the past)  (Físeán – video)   Tasc / Task Cuir ceist ar do Mhamó/ do Dhadó/ do Mhamaí nó do Dhaidí faoi na cluichí a d’imir siad lena gcairde nuair a bhí siad óg.  Ask your parents or grandparents about the games they used to like to play with their friends when they were children.      (Físeán – video) Gaeilge    .   Mata   OSIE (Eolaíocht/ Science) Fuaimeanna sa timpeallacht (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Scáth an Damhsóra / Shadow dancing     Tasc / Task Téigh amach sa ghairdín ar cúl agus ainmnigh 5 fhuaim a chloiseann tú.  Go into the back garden to identify and name five sound that you can hear.
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Foclóir a bhaineann le bia (Dul siar / Revision; ceapaire, milseáin, banana, seacláid, úll, criospaí, iógart, leite, ubh, calóga arbhair, arán, pizza, burgar, subh, prátaí, cácaí) (Físeán – video)Scéal – Bhí ocras ar Oisín   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líne (Físeán – video)   Ealaín Tarraing féileacán nó ainmhí éigin,  gearr amach agus glac grianghraf de os comhair cúlraí éagsúla.  Draw the outline of a butterfly or an animal, cut out the inside of the template and hold against different backgrounds.  I have attached a template for a butterfly if you prefer to print it.   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine.  Take a photo of something you did during the week.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3
bosca
cóta bia
áit Fia
iasc
chuala Mia
trá bua amárach
rua seacht
tua trí
fág nua bád
féach gorm
srón brón amach
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair Liom, I nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Ag súgradh san am atá thart (Games from the past)

1941 – Páistí ag imirt mirlíní le chéile. (Children playing marbles from the knee) – Father Browne, S. J. Collection
1971 – Páistí ag scipeáil le chéile. (Children skipping together) – Irishtimes.com.
Páistí ag súgradh sa lá atá inniu ann. (Children playing today).

Gníomhaíochtaí na bPáistí

Obair na Cásca

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge (Físeán – video)     (Físeán – video)   Mata – lch 106 agus 107)   Corp Oideachas (P. E.) Isteach sa Bhosca/ Bounce Box   Tasc / Task Ceapaire a dhéanamh nó do lón a ullmhú le cabhair ó dhuine fásta.  Make a sandwich or prepare your lunch with the help of a grown up.    (Físeán – video) Gaeilge Rann: Ithim leite, Ithim ubh, Ólaim tae, Is maith liom subh.   Bainne ar an leite, Im ar an arán, Siúcra ar an dtae, Agus bímse lán.   (Físeán – video)       Mata – lch 97)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Cluiche folach bíog (hide and seek) a imirt le do chlann.
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeán – video) Gaeilge (Físeán – video)     Mata lch 99)   Corp Oideachas (P. E.) Róbó agus an bhábóg / Robots and Ragdolls hopping (ag léim ar chos amháin), skipping (ag scipeáil), jumping (ag léim) and turning (ag casadh).  Now try the same actions as a floppy, flexible ragdoll.  How does it feel different?   Teagasc Críostaí Scéal an Suipéar Deireanach (The Last Supper) (Físeán – video)   Tasc / Task I nGrá Dé – lch 36 – Tarraing an suipéar deireanach a bhí ag Íosa agus a chairde.  Draw the food and drink Jesus and his friends might have eaten during the Last Supper.  (Físeán – video) Gaeilge    Amhrán: (fonn/ tune:  Little brown jug) Ubh bheag a chuaigh amú, Bhí Cáit bhocht ag gol – bú, hú! Tháinig Liam is fuair sé í,  Thug sé ar ais do Cháit í. Ha, ha, há, Hí, hí, hí, Cáit bheag is í ag spraoi. Ha, ha, há, Hí, hí, hí, Cáit bheag is í ag spraoi.   Mata – lch 100)   Teagasc Críostaí Scéal:  Fuair Íosa bás ar an gCros (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Maisigh an sliogán d’ubh chruabhruite.  Decorate the shell of a hard- boiled egg.
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Fonn Fónaice (bh/ mh) (Físeán – video)   Liosta na bhfocal leis na fuaimeanna bh agus mh   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líneDathaigh na huibheacha Cásca de réir uimhir. (colour one of the attached numbered Easter eggs).   Teagasc Críostaí Scéal: (Físeán – video) Tá Íosa beoI nGrá Dé – Lch 40 agus 41   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Turgnamh (Experiment) – Rísíní ag damhsa (Dancing raisins) (Instructions attached as a pdf file)  
Liosta 1 Liosta 2
cóta
áit
chuala
trá bua
rua
tua
fág nua
féach
srón brón
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Márta 2020

A Thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur dteaghlaigh ag coinneáil slán sábháilte.

Iniata anseo ná plean don tseachtain seo chugainn ón 30ú Márta go dtí an 3ú Aibreán. Iarraim ar na páistí cibé méid gur féidir leo a dhéanamh, ach nílim ag iarraidh go mbeadh aon duine faoi bhrú.  Níl sé riachtanach gach rud a chríochnú.  Seolfaidh mé cúpla físeán chugaibh i rith na seachtaine agus tá súil agam go mbeidh siad mar chúnamh daoibh.   Ar an Aoine más féidir libh grianghraf nó dhó a ghlacadh de na píosaí oibre is fearr leis na páistí, agus a roghnaigh siad féin, a sheoladh chugam, bheinn an-bhuíoch.  Déanfaidh me iarracht bheith ar fáil le ríomhphoist a fhreagairt idir 11.00 – 12.00 agus idir 14.30-15.00 gach lá.  Míle buíochas!

I hope that you and your families are keeping safe and well.

I have enclosed a weekly plan here for the week beginning the 30th of March. I would ask that the children complete what they can each day, as I would not like anyone to be feeling under pressure or overwhelmed. I will forward a couple of videos to you during the week, which I hope may be of some help.  It would be great if you could ask the children to select one or two pieces of their work so that you might photograph it and send to me on the Friday.    If you have any questions, I will be available via e-mail between 11.00 and 12.00 and again between 14.30 and 15.00 every day.  Many thanks!

Guím gach rath oraibh agus ar bhur dteaghlaigh.  Fanaigí Slán.

Le gach dea-ghuí

Nuala