Gníomhaíochtaí na bPáistí

Obair na Cásca

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge (Físeán – video)     (Físeán – video)   Mata – lch 106 agus 107)   Corp Oideachas (P. E.) Isteach sa Bhosca/ Bounce Box   Tasc / Task Ceapaire a dhéanamh nó do lón a ullmhú le cabhair ó dhuine fásta.  Make a sandwich or prepare your lunch with the help of a grown up.    (Físeán – video) Gaeilge Rann: Ithim leite, Ithim ubh, Ólaim tae, Is maith liom subh.   Bainne ar an leite, Im ar an arán, Siúcra ar an dtae, Agus bímse lán.   (Físeán – video)       Mata – lch 97)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Cluiche folach bíog (hide and seek) a imirt le do chlann.
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeán – video) Gaeilge (Físeán – video)     Mata lch 99)   Corp Oideachas (P. E.) Róbó agus an bhábóg / Robots and Ragdolls hopping (ag léim ar chos amháin), skipping (ag scipeáil), jumping (ag léim) and turning (ag casadh).  Now try the same actions as a floppy, flexible ragdoll.  How does it feel different?   Teagasc Críostaí Scéal an Suipéar Deireanach (The Last Supper) (Físeán – video)   Tasc / Task I nGrá Dé – lch 36 – Tarraing an suipéar deireanach a bhí ag Íosa agus a chairde.  Draw the food and drink Jesus and his friends might have eaten during the Last Supper.  (Físeán – video) Gaeilge    Amhrán: (fonn/ tune:  Little brown jug) Ubh bheag a chuaigh amú, Bhí Cáit bhocht ag gol – bú, hú! Tháinig Liam is fuair sé í,  Thug sé ar ais do Cháit í. Ha, ha, há, Hí, hí, hí, Cáit bheag is í ag spraoi. Ha, ha, há, Hí, hí, hí, Cáit bheag is í ag spraoi.   Mata – lch 100)   Teagasc Críostaí Scéal:  Fuair Íosa bás ar an gCros (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Maisigh an sliogán d’ubh chruabhruite.  Decorate the shell of a hard- boiled egg.
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Fonn Fónaice (bh/ mh) (Físeán – video)   Liosta na bhfocal leis na fuaimeanna bh agus mh   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líneDathaigh na huibheacha Cásca de réir uimhir. (colour one of the attached numbered Easter eggs).   Teagasc Críostaí Scéal: (Físeán – video) Tá Íosa beoI nGrá Dé – Lch 40 agus 41   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Turgnamh (Experiment) – Rísíní ag damhsa (Dancing raisins) (Instructions attached as a pdf file)  
Liosta 1 Liosta 2
cóta
áit
chuala
trá bua
rua
tua
fág nua
féach
srón brón
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Márta 2020

A Thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur dteaghlaigh ag coinneáil slán sábháilte.

Iniata anseo ná plean don tseachtain seo chugainn ón 30ú Márta go dtí an 3ú Aibreán. Iarraim ar na páistí cibé méid gur féidir leo a dhéanamh, ach nílim ag iarraidh go mbeadh aon duine faoi bhrú.  Níl sé riachtanach gach rud a chríochnú.  Seolfaidh mé cúpla físeán chugaibh i rith na seachtaine agus tá súil agam go mbeidh siad mar chúnamh daoibh.   Ar an Aoine más féidir libh grianghraf nó dhó a ghlacadh de na píosaí oibre is fearr leis na páistí, agus a roghnaigh siad féin, a sheoladh chugam, bheinn an-bhuíoch.  Déanfaidh me iarracht bheith ar fáil le ríomhphoist a fhreagairt idir 11.00 – 12.00 agus idir 14.30-15.00 gach lá.  Míle buíochas!

I hope that you and your families are keeping safe and well.

I have enclosed a weekly plan here for the week beginning the 30th of March. I would ask that the children complete what they can each day, as I would not like anyone to be feeling under pressure or overwhelmed. I will forward a couple of videos to you during the week, which I hope may be of some help.  It would be great if you could ask the children to select one or two pieces of their work so that you might photograph it and send to me on the Friday.    If you have any questions, I will be available via e-mail between 11.00 and 12.00 and again between 14.30 and 15.00 every day.  Many thanks!

Guím gach rath oraibh agus ar bhur dteaghlaigh.  Fanaigí Slán.

Le gach dea-ghuí

Nuala