Gailearaí Gníomhach na Seachtaine ó na Naíonáin Bheaga

Gníomhaíochtaí is déanaí na Naíonáin Bheaga

Obair Bhaile na Naíonáin Bheaga don tseachtain 18ú Bealtaine

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeáin – videos) Gaeilge High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 11-20. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 11 – 20. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’  It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file to the email in case interactive resource doesn’t work (Pls. refer to pages 3 – 7). (Físeáin – videos)   Mata lth 47 (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.     OSIE/ Eolaíocht (Science) Bainne draíochta/ Magic Milk        (Físeáin – videos) Gaeilge lth 50 (Tasc éisteachta) Mata Lth 48 (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Cluiche Bollaí / Bowling game       Tasc Bailigh cruthanna 3T atá timpeall an tí a 1) rollfaidh agus 2) nach rollfaidh.  Collect some 3D shapes from round the house that 1) will roll and 2) will not roll.
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – videos) Gaeilge    :  Leabhar: An Torc Crosta          (Físeáin – videos) Mata ) – (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Cluiche an Chompáis (Compass Jumps) Mark out a compass on the ground with masking tape or chalk.  Mark a square in the centre for you to stand inside. Then jump from two feet, landing on two feet in the following directions:   Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!  (Físeáin – videos) Gaeilge Foclóir a bhaineann leis an teilifís. lth 51 (Físeáin – videos)   Mata (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!     Tasc Tabhair aire do na plandaí sa ghairdín, nó sa teach, tríd cinntiú go bhfuil uisce acu. Keep an eye on the plants in the garden, or those indoors, and water them if required.       
Dé hAoine
An féilire agus an aimsirAg léamh agus ag scríobh nuachta       (Físeáin – videos) OSIE Scéal: An Chircín Rua       Gaeilge    Féasta Focal/High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 11-20. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 11 – 20. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’.  It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file to the email in case interactive resource doesn’t work. (Pls. refer to pages 3 – 7).    Cleite:  Leabhar  – Nach deas é!          (Físeáin – videos) Mata Ag obair sa chóipleabhar Mata   Ealaín / Art    An Chircín Rua Iasc ag snámh   Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3 Liosta 4 Liosta 5
bosca thit thug
cóta bia rug rince
áit Fia dubh beo
iasc ubh níl
chuala Mia mo mhála bán
trá bua amárach mo Mhamaí rith
rua seacht dorcha doras
tua trí lacha leon
fág nua bád slán lán
féach gorm ocht anocht
srón brón amach bog báisteach

Gníomhaíochtaí na Naíonáin Bheaga

Obair Bhaile 11ú Bealtaine

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil cúrsaí go maith libh agus go bhfuil sibh ag coinneáil slán sábháilte. Go raibh míle maith agaibh as ucht an obair iontach atá ar siúl agaibh le bhur bpáistí sa bhaile ag an am dúshlánach seo, agus as ucht na grianghraif agus físeáin nuachta a sheol sibh chugam.  Tá na grianghraif thuas ar shuíomh idirlíne na scoile (buíochas mór le Múinteoir Aogán!).  I hope that you are all keeping well and safe.  A huge thank you for the fantastic work that you are doing with your children at home in these very challenging times, and for the photographs and nuacht video clips that you forwarded to me.  The photographs are up on the school website (many thanks to Múinteoir Aogán for posting!).

Arís níl anseo ach treoir.  Déan cibé méid gur féidir leis na páistí a dhéanamh agus níl aon bhrú an obair a chríochnú.  Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go bhfuil gach duine ag tabhairt aire dóibh féin.  Again, as before, I would ask that the children complete what they can, and please do not feel under any pressure to finish the work.  It is far more important that everyone is keeping safe and well.

Chuir cúpla duine ceist orm maidir le cleachtadh léitheoireachta breise.  Tá sé ar intinn agam cóipeanna de roinnt de na leabhair ó Chleite, curtha i bhfoirm pdf le taifead dom á léamh,  a sheoladh chugaibh an tseachtain seo chugainn.  Ina theannta sin seolfaidh mé cúpla suíomh idirlíne chugaibh freisin.  A couple of you had asked about additional reading practice.  I plan to forward pdf copies of some of the Cleite books next week, and will include an audio input of me reading them if you would like to check pronunciation.  I will also send on some links to a couple of websites that you may find of interest.

Idir an dá linn tá súil agam go mbeidh deireadh seachtaine álainn agaibh agus go mbeidh deis agaibh taitneamh a bhaint as an aimsir iontach.  In the meantime I hope you all have a lovely weekend and get an opportunity to enjoy the beautiful weather we are having.

Le gach dea-ghuí agus mór-bhuíochas,

Nuala

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeáin – videos) Gaeilge High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 1-10. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 1 – 10. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’.  It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file with this email in case interactive resource doesn’t work (refer to pages 1 – 2). (Físeáin – videos)     OSPS/ SPHE Lón sláintiúil a roghnú/ Select a healthy lunch Fillteán pdf ceangailte leis an bplean/ Pdf file attached.  (Físeán – video)     Mata – lth 110) (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.      (Físeáin – videos) Gaeilge www.leighanois.com (bunaithe ar na leabhair ó Chleite  – an Clár Luathléitheoireahta/  based on the Cleite reading scheme ) (Físeán video)   Mata – lth 111) (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) Seicheamh an Chait/ Cat Sequence   Scéal/ Storytime Scéal le David Walliams.  Free story every day at 11am on his website.  www.worldofdavidwalliams.com
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – videos) Gaeilge    :  Leabhar: “Tá mé ag obair”          (Físeáin – videos)   Mata – lth 108) (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Ciceáil/ Kick passing – Ag tosú ar scileanna ciceála a fhorbairt:     Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!      (Físeáin – videos) Gaeilge High Frequency Words: Dul siar/ Revision https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 1-10. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 1 – 10. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’. It requires Adobe Flash to be activated.  I have attached a PDF file with this email in case interactive resource doesn’t work. (Refer to pages 1 – 2).  (Físeáin – videos)     Mata – lth 109) – (Físeán – video)       OSIE – Stair Ag cur pictiúir in ord/ Sequencing pictures Fillteán pdf ceangailte leis an bplean/ Pdf file attached (Físeán – video)       Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!  
Dé hAoine
An féilire agus an aimsirAg léamh agus ag scríobh nuachta  (Físeáin – videos) Gaeilge    Foghraíocht – Dul siar agus blendáil Cleite:  Leabhar: “An Zú”          (Físeáin – videos)   Mata Ag obair sa chóipleabhar Mata   Ealaín / Art                 Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine agus seol chuig Múinteoir Nuala é.  Take a photo of something you did during the week and send to múinteoir Nuala.
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3 Liosta 4
bosca thit
cóta bia rug
áit Fia dubh
iasc ubh
chuala Mia mo mhála
trá bua amárach mo Mhamaí
rua seacht dorcha
tua trí lacha
fág nua bád slán
féach gorm ocht
srón brón amach bog

Gníomhaíochtaí is déanaí ó na Naíonáin Bheaga ag obair ó bhaile

Obair Bhaile Naíonáin Bheaga 4ú Bealtaine

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur gclann go léir go maith.  Ceangailte leis an ríomhphost seo ná plean oibre don tseachtain seo chugainn.  Arís níl aon bhrú an obair seo a chríochnú, tabharfaimid faoin obair i gceart nuair a bheimid go léir ar ais ar scoil le chéile.  Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go bhfuilimid ag tabhairt aire dúinn féin.  I hope you and your families are keeping well. Please find attached a weekly plan for next week.  Again, please do not feel under any pressure to complete the work.  There will be plenty of time for us to catch up on everything when we are back at school together.  It is so much more important that we are minding ourselves.

Chuir duine nó beirt ceist orm i dtaobh comhairle a thabhairt maidir leis an tábhacht a bhaineann leis na píosaí oibre ar na laethanta nach mbíonn fonn oibre ar na páistí.

  • Má tá bhur bpáistí ag féachaint ar na físeáin, tá siad i mbun oibre.
  • Ar bharr ar sin, má thugann siad faoi phíosa amháin scríbhneoireachta in aghaidh an lae, bheadh sin go hiontach. Bheadh sé go deas é a mheascadh anseo. Lá amháin ag scríobh sa Mhata/ lá eile sa Ghaeilge agus lá eile an nuacht a scríobh.  Níl smacht acu ar chúrsaí I láthair na huaire mar sin b’fhéidir go mbeadh sé go deas rogha a thabhairt dóibh I dtaobh na laethanta go dtabharfadh siad faoi na píosaí scríbhneoireachta  éagsúla.
  • Tá an tábhacht ag baint leis an ngluaiseacht nó leis an ngleacaíocht freisin. Ní gá go leanfaidh sibh na smaointí a sheolaim.  Ag imirt peile, ag léim ar an trampailín,…..aon rud a chuireann iad ag bogadh, cabhraíonn sé go mór leo.  I rith am scoile déanaim iarracht i gcónaí na páistí a chur ag bogadh cúpla uair i rith an lae. Tá siad fós an óg le bheith ag suí chun boird ar feadh achar ama fada.
  • Agus ar na laethanta go dtuigeann sibh nach mbeidh mórán oibre ar siúl, barróg mhór a bhreith orthu agus b’fhéidir scéal a léamh dóibh.  Bíonn na laethanta sin ag teastáil uainn uile!

A couple of you asked if I could give some guidance in terms of the importance attached to the work for when the children are not in the school-work frame of mind!

  • If your children are watching the videos I forward, they are engaging with school work.
  • In addition, if they wanted to tackle one piece of writing that would be great.  It would be nice to mix it up.  Maybe do some Maths one day, Irish another and the nuacht on another again.  Perhaps you might let them choose which days they would like to do each one.  It is nice to give them a choice, particularly in the current circumstances where they have no control over what is happening in their little world.
  • I believe that there is huge importance in giving them time to move around or to get some exercise.  You do not need to follow the suggestions that I send.  It could be playing football, jumping on a trampoline,…..anything that gets them moving.  In school  I would usually try to get everybody moving a couple of times during the school day. They are still very young to be sitting at a table for a long period of time.
  • And on the days that you know there will be no school work done, give them a big hug and maybe read them a story.  We all need those days!

Míle buíochas as ucht gach atá ar siúl agaibh sa bhaile le bhur bpáistí.  Táim chomh buíoch agus tuigim nach bhfuil sé I gcónaí éasca.  Más féidir liom cabhrú ar aon bhealach, ná bíodh moill oraibh teachtaireacht a sheoladh.  Many thanks for all you are doing at home. I am very grateful and I know that it is not always easy.  If I can help in anyway, please don’t hesitate to contact me. Fanaigí slán.

Le gach dea-ghuí,

Nuala

Dé Máirt/ Tuesday Dé Céadaoin/ Wednesday
 (Físeáin – videos) Gaeilge lch 45 (Físeáin – videos)   Mata (Addition with zero)Lch 104 (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Seol ar aghaidh na gluaiseachtaí rince / Pass the Dance       Tasc / Task Bíodh picnic agaibh le chéile sa bhaile.  Have a picnic together at home.    (Físeáin – videos) Gaeilge lch 46          (Físeáin – videos) Mata (Addition with zero) Lch 105 (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) RTÉ 10@10  10 @ 10 Aclaíocht gur féidir tabhairt faoi sa teach cuma cén aimsir a bhíonn againn.  Exercises that can be done indoors irrespective of what the weather’s like outside.     Scéal/ Storytime Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!
Déardaoin / Thursday Dé hAoine/ Friday
  Gaeilge lch 47        (Físeáin – videos)   Mata (Físeán – video)     Scéal/ Story (Físeán – video)     OSIE (Eolaíocht) Turgnamh le scamaill bháistí.  Rain cloud experiment – (Míle buíochas le Millie don smaoineamh!)     Corp Oideachas (P. E.) Scileanna Peile/ Dribbling a football along the ground (Dribbling is a technique used to maintain possession while moving the ball along the ground with your foot.)        (Físeáin – videos) Gaeilge    :  Leabhar: “Tá mé ag obair”          (Físeáin – videos)   Mata         (Físeán – video)     Scéal/ Story Katie Meets the Impressionists – le James Mayhew – cuid a dó (part two) (Físeán – video)     Ealaín / Art Spreagtha ag Obair Mhonet – “The Waterlilies  (Físeán nó grianghraif – video or photos)     Corp Oideachas (P. E.) Bainigí sult as na dúshláin seo/ Enjoy these challenges! help with balance.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3 Liosta 4
bosca thit
cóta bia rug
áit Fia dubh
iasc ubh
chuala Mia mo mhála
trá bua amárach mo Mhamaí
rua seacht dorcha
tua trí lacha
fág nua bád slán
féach gorm ocht
srón brón amach bog
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Gníomhaíochtaí is déanaí na Naíonáin Bheaga

27ú Aibreáin

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge       Mata     Corp Oideachas (P. E.) Cruthanna 2T/ Shape Jumping     Tasc / Task Nuair atá an bricfeasta thart, bain na gréithe den bhord agus cabhraigh iad a chur san áit ceart. When breakfast is finished help to clear the table.    (Físeán – video) Gaeilge www.leighanois.com (bunaithe ar na leabhair ó Chleite  – an Clár Luathléitheoireahta/  based on the Cleite reading scheme ) (Físeán video)   Mata (Físeán video) – lch 102)     Corp Oideachas (P. E.) Scileanna Peile/ Dribbling a football along the ground (Dribbling is a technique used to maintain possession while moving the ball along the ground with your foot.)     Scéal/ Storytime Scéal le David Walliams.  Free story every day at 11am on his website.  www.worldofdavidwalliams.com  
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
Gaeilge (Físeán – video) A haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, Císte deas I gcomhair an tae, Uachtar reoite, banana buí Lollipop is oráistí.   Císte milis, fi, fá, fúm, Uachtar reoite, num, num, num. Úlla deasa, hip, hip, hop, Ach b’fhearr liom féin mo lollipop! Mata (Físeán video) – lch 103)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Scéal le Múinteoir Aoife Éist le scéal le Múinteoir Aoife (le fáil ar shuíomh idirlíne na scoile www.gaelscoilchnoclimahna.ie )faoi Naíonáin Mhóra. Go onto the school website and under Naíonáin Mhóra, you will find a lovely collection of stories read by Múinteoir Aoife.  Míle buíochas le Múinteoir Aoife!  (Físeán – video) Gaeilge    . – Lch 43 (Físeán – video)     Mata       OSIE (Tíreolaíocht / Geography) An timthriall uisce (The Water Cycle) (Físeán – video)     Corp Oideachas (P. E.) Seisiún HIIT leis an Múinteoir Yoga atá againn ar scoil. HIIT session suitable for all ages with Ciarán, the yoga teacher we have in school.   https://www.youtube.com/watch?v=g6bcCo9LQ2s   Tasc Téigh amach sa ghairdín ar cúl agus fág próca áit éigin sa ghairdín le báisteach a bhailiú.  Fág sa ghairdín é agus beimid ag breathnú air gach lá. Leave a jar in the garden to collect rainfall over the next week. 
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Scéal: Amuigh san OícheDul siar ar an bhfoghraíocht / Revision of phonics   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líne (Físeán – video)Ag cur uimhreacha 1-10 in ord   Ealaín / Art Bunaithe ar an Aimsir (Using weather as a theme)  (Físeán nó grianghraif – video or photos)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine agus seol chuig Múinteoir Nuala é.  Take a photo of something you did during the week and send to múinteoir Nuala.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3
bosca
cóta bia
áit Fia
iasc
chuala Mia
trá bua amárach
rua seacht
tua trí
fág nua bád
féach gorm
srón brón amach
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)