Daltaí na Seachtaine R2 :)

Comhghairdeachas leis an mbeirt daltaí a rinne éacht ar fad i rith na seachtaine i Rang a 2

Gaeilgeoir na Seachtaine – Niamh Ní Chorragáin

Scríbhneoir na Seachtaine – Cian Turner

Obair Bhaile R2

*Tá fadhb ag an múinteoir Aoife lena ríomhaire agus níl sí in ann ríomhphostanna a léamh . Tá súil againn an fhadhb a réiteach ar an Luan. – Due to some computer difficulties, Múinteoir Aoife is unable to read received emails over the weekend. We hope to rectify the problem on Monday.

Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin
Gaeilge: Litriú nua Amharcfocail nua Léitheoireacht – na Séasúr (ar My CJ Fallon) Gaeilge: Litriú nua Amharcfocail nua Léitheoireacht – na Séasúr (ar My CJ Fallon) Gaeilge: Litriú nua Amharcfocail nua Léitheoireacht – na Séasúr (ar My CJ Fallon) Gaeilge: Litriú nua Amharcfocail nua Léitheoireacht – na Séasúr (ar My CJ Fallon)
Béarla New spellings New Tricky Words Reading – Rainbow Stage 2 Core Reader 4 The Time Capsule – re-read Where Is Max pages 2-5 Béarla New Spellings New Tricky Words Reading – Rainbow Stage 2 Core Reader 4 The Time Capsule – re-readWhere Is Max pages 6-10 Béarla New Spellings New Tricky Words Reading – Rainbow Stage 2 Core Reader 4 The Time Capsule – re-readWhere Is Max pages 11-14 Béarla New Spellings New Tricky Words Reading – Rainbow Stage 2 Core Reader 4 The Time Capsule – re-readWhere Is Max pages 15-18
Mata Táblaí na seachtaine Mata Táblaí na seachtaine Mata Táblaí na seachtaine Mata Táblaí na seachtaine

Spellings                                                                                         Litriú                                       

shot spot blot trot sting thing slide beside inside outside deaf bread breath Tricky Words: said here there they   Amharcfocail: ní beag suas leis rás trá cárta pláta práta ag fás rás sásta má bláth fáth  
agus nó móide (and or plus)   cothrom le  (equal to)   6 + 0 = 6 7 + 0 = 7
6 + 1 = 7 7 + 1 = 8
6 + 2 = 8 7 + 2 = 9
6 + 3 = 9 7 + 3 = 10
6 + 4 = 10 7 + 4 = 11
6 + 5 = 11 7 + 5 = 12
6 + 6 = 12 7 + 6 = 13
6 + 7 = 13 7 + 7 = 14
6 + 8 = 14 7 + 8 = 15
6 + 9 = 15 7 + 9 = 16
6 + 10 = 16 7 + 10 = 17


Seo leagan amach de thopaicí ginearálta a bheidh á phlé againn an tseachtain seo chughainn:

Here is a general outline of topics which we will discuss in class next week:

Gaeilge:

Téama ginearálta – an Fómhar agus na rudaí a tharlaíonn san Fhómhar (Oíche Shamhna, duilleoga ag titim de na crainn, ainmhithe agus nithe nádúrtha a fheicimid ag an am seo à sionnach, gráinneog, boín Dé, cnó capaill, sméara dubha srl.)

General theme of the month – Autumn, and the things that happen during Autumn (Halloween, leaves falling from the trees, the animals and natural objects we may see at this time à foxes, hedgehogs, lady birds, horse chestnuts, blackberries etc.)

Béarla (nasc le Tír Eolaíocht / integrated with Geography)

General theme of the week – How people live à jobs and work in society

Mata:

Oibríochtaí à daigniú a dhéanamh ar dhealú trí fadhbanna a réiteach // Pátrúin le huimhreacha

Operations à develop subtraction skills further through problem solving // Creating patterns with numbers

OSPS (Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte) / SPHE (Social, Personal and Health Education):

Stay Safe programme topic à Revision of Bullying and beginning the concept of exclusion

Daltaí na Seachtaine :)

Gaelgeoir na Seachtaine = Katie Hamaltún

Scríbhneoir na Seachtaine = Robert Vailintín

Comhghairdeas leis an mbeirt atá ag obair go han dian ar fad sa rang dá muinteoir.

Daltaí na Seachtaine

Comhghairdeachas le Scott agus Katie a bhí roghnaithe mar dhaltaí na seachtaine seo.

Ghaeilgeoir na Seachtaine = Scott Ó Broin

Scríbhneoir na Seachtaine = Katie Hamaltún

Daltaí na Seachtaine

Is é Scríbhneoir na Seachtaine an tseachtain seo ná Sebastian Mac Oscair! Maith thú Sebastian!

Is í Gaeilgeoir na Seachtaine don tseachtain seo ná Caoimhe Nic Giolla Phádraig! Maith thú Caoimhe!