Daltaí na Seachtaine

Comhghairdeachas le Scott agus Katie a bhí roghnaithe mar dhaltaí na seachtaine seo.

Ghaeilgeoir na Seachtaine = Scott Ó Broin

Scríbhneoir na Seachtaine = Katie Hamaltún

Daltaí na Seachtaine

Is é Scríbhneoir na Seachtaine an tseachtain seo ná Sebastian Mac Oscair! Maith thú Sebastian!

Is í Gaeilgeoir na Seachtaine don tseachtain seo ná Caoimhe Nic Giolla Phádraig! Maith thú Caoimhe!

Cístí álainne Amy

Chuir Amy isteach ar chomórtas bacála faoin téama “Creative Cupcakes” ar TodayFM agus tugadh árd-mholadh di. Féáchaigí ar na pictiúir thíos de na cístí álainne ar fad a rinne sí. Ba bhreá liom blaise beag d’aon cheann acu!

Obair Bhaile R2 25ú Bealtaine

Dia Dhaoibh ar fad! Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad go maith agus ag tabhairt aire dá chéile.  Tá sibh ar fad ag obair go dian. Má fhéachann tú ar Home School Hub ar an teilifís, feicfidh tú go mbeidh Lá Spóirt acu ar an Aoine. Bainigí spraoi as!

Glacfaimid sos an chéad seachtain i Mí an Mheithimh.

Eibhlín

Mar is eol daoibh, tá siad seo ar fáil ar shuíomh na scoile freisin.

 • Ag Obair Liom:
 • Lch 49, 50 Contrárthachtaí  (Opposites)
 • Lch a 51: Léigh an scéal os ard. Tá níos mó ná 30 focail ann ina bhfuil ‘-ón’ iontu. An féidir leat iad a aimsiú?
 • Lch 52: Focail eile ina bhfuil ‘-ón’ iontu.
 • English Worksheets: Do these after reading Feena’s Book of Facts
 • Multiple Choice Quiz: Choose the correct answer.
 • Human Bingo: These answers could be researched rather than asking someone
 • Discussion Cards: Fill in the answers in each box. You will have to write the answers to Number 4 neatly!
 • Skills Book
 • Pupils don’t have the reader at home with them. These sentences are taken from the story when the group went to the cinema.
 • Phonics: The two sounds that ‘oo’ makes; the ‘ew’ sound
 • Weaving Wellbeing: Lesson 9 pages 25 – 29
 • An tAifreann: Ullmhú na nOfrálacha
 • RTÉ Home School Hub: Beidh siad ag déanamh Lá Spóirt sa Bhaile ar an Aoine!

Obair Bhaile R2 18ú Bealtaine

 • Spellbound:  Week 35. 4 more revision exercises
 • Bunlitriú: Seachtain a 8 agus a 9. Cuir 3 fhocal ( do rogha féin) in abairtí gach lá
 • Work It Out: Friday tests: 10 – 14
 • Peannaireacht: keen, kibble, lamp, lend,  lime
 • Feena’s Book of Facts: Pages 46 – 50 Birds
 • Gafa le Mata: Achar. ( Area : pupils often get confused between the length and width of something and its area. It may be helpful to talk about a football pitch or a garden. We use length and width to measure the walls that edge the pitch and area to measure the space the ground covers. So we talk about measuring the ‘dromchla’ or surface.)  It is always good practice to estimate before measuring.
 • Lch 148: In ceist a 3 agus Ceist a 3, children are asked to use playing cards and books to estimate and then measure the surface of a book and a table. The estimate should be reasonable and not a wild guess!
 • Lch 149: Counting squares to calculate area
 • Lch 150: In Ceisteanna 2,3 it may help to use a ruler to fill in the blank spaces
 • Lch 151: More squares to count!
 • Leathanach oibre breise.
 • An Cóta Báistí
 • An Zú
 • An Leabhar an pheil agus an t-iasc.

These can also be accessed ar shuíomh na scoile: www.gaelscoilchnocliamhna.ie . Teigh chuig Ranganna agus ansin Tacaíocht Foghlama Breise

 • Ag Obair Liom:
 • Lch a 43: Focail a chríochnaíonn le –óg
 • Lch a 44: Focail a chríochnaíonn le  – ín
 • Lch a 45: Focail a chríochnaíonn le –án
 • Lch a 46 Léigh an scéal agus agus dathaigh na focail a chríochnaíonn le –ach
 • Lch 47,48: Focail a chríochnaíonn le uí
 • Dhá leathanach oibre: Cuir isteach na cinnlitreacha

                                       Comhartha ceiste

English:

 • I’m attaching a question web. Use each line to write one thing you have learned about birds
 • Anticipation Statement; Tick whether you agree/disagree and then explain your reason. Use facts to support your answer.
 • Fill in the description web on Ostriches
 • Wordsearch
 • Skills Book page 50: Compound Words
 • Skills Book page 51: Writing instructions  for a procedure
 • Weaving Wellbeing: lesson 8 Strengths 17 – 20

Gníomhaíochtaí R2


Tá sár obair á dhéanamh ag Claire. Seo chugaibh físeán beag dá cuid oibre agus ealaíne agus í ag léamh an Fear Sneachta le blas álainn Gaeilge.

.

.

Tá Peadar agus a dheartháir Edward agus ar ndóigh a dheirfiúr óg agus an chlann De Rís ar fad ag déanamh éacht i rith an dianghlasála. Seo chugaibh cnuasach griainghraif uatha ag foghlaim, ag spraoi, ag bácáil agus ag déanamh ceoil.

Obair Bhaile R2 11ú Bealtaine

Dia dhaoibh go léir.

Tá súil agam gur bhain sibh ar fad taitneamh as an aimsir álainn ag an deireadh seachtaine. Tá obair iontach á dhéanamh ag daltaí Rang a Dó agus táim ana-bhródúil asaibh ar fad. If you would like me to supply extra material in a specific area to help reinforce a concept or revise a difficult topic please let me know. This week I’m adding some subtraction exercises.

 • Spellbound: Week 34. 4 more revision exercises.
 • Bunlitriú: Teigh siar ar Sheachtain a 6 agus a 7 agus cuir 12 focail in abairtí. ..’sé sin 3 abairt in aghaidh an lae.
 • Seaimpín na dTáblaí: dathaigh an pictiúr agus críochnaigh an pictiúr den chorn. Tá an leabhar críochnaithe agat anois!
 • Work It Out: Continue with Friday tests: 5 – 9
 • Peannaireacht:  jab, job, joke, jam, jump.
 • Feena’s Book of Facts: pages 42 – 45 The Internet  and Telephones. I will scan 4 worksheets based on these pages.
 • Gafa le Mata: 5 pages this week but they are fairly straightforward

Lch a 139 ( Súil Siar) agus lch 140 – 143 (uimhirphatrúin).

An Fear Sneachta

 An Tornapa Mór

 Róisín agus an Frog

Liam San Úllord

        These can also be accessed on the school’s website: www.gaelscoilchnocliamhna.ie

under Ranganna and then Tacaíocht Foghlama Bhreise. Táim an-bhuíoch do Mhúinteoir Aogán as na giotaí seo a chur ar an suíomh. Reading these along with Múinteoir Aogán in the clips will help  maintain reading fluency.

 • Ag Obair Liom:
 • Lch a 40: Cuir na habairtí sna bolgáin chainte
 • Lch a 41: Cad a dúirt Liam agus an Siopadóir lene chéile? Scríobh na habairtí sna bolgáin.
 • Lch a 42: Ciorclaigh an consan atá ag deireadh an fhocail.
 • Mo Leabharsa:

Lch a 36: Léigh na habairtí agus cuir an uimhir cheart i ngach bosca.

 • Skills Book:

Page 48: consonant blends: Page 49 : Apostrophe

 • An Ghlóir 2

Nóta beag: Some parents have requested extra subtraction worksheets so use them if you feel extra practice would be helpful.

Mo bhuiochas as ucht bhur gcomhoibriú ar fad..Many thanks for your cooperation!

Le gach deaghuí,

Eibhlín