Gníomhaíochtaí nua ó R1

Gníomhaíochtaí R1

Obair Bhaile R1 -4ú Bealtaine

Dé Máirt, 5ú Bealtaine, 2020, Tuesday, 5th May 2020
Gaeilge Féasta Focal/High Frequency Words: https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal. Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 151-160. Cleachtaigh  ‘Cliceáil, éist agus abair’. Lig do do pháiste éisteacht leis agus na focail a chleachtadh. Déan ‘Cuardach Focal’. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 151-160. Select ‘Cliceáil, Éist agus abair’. Let your child practice listening to the words and repeating them. Select ‘Cuardach Focal’. Let your child do the word search once or twice. *Lth 100 & 101 ar an PDF.  Pg 100 & 101 on the PDF *Must activate Adobe Flash, .***. PDF attached to email in case interactive resource doesn’t work.   Scríbhneoireacht/ Writing Déan lth 72 ‘Ag Obair Liom’. Do pg 72 ‘Ag Obair Liom. Speak about the photo. Circle and name the words in the picture that end in ‘óg’.   Léitheoireacht/Reading  Lth 4,5,6, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’. Page 4,5,6, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’. www.cjfallon.ie Brúigh ‘Teacher Login’. Username: maria.ni.lochlainn@gaelscoilcl.ie Password: muinteoirmariaBrúigh ‘Favourites’.Féach ar uimhir a 2 (ag an bun). Brúigh an tsiombail de tsúil.   www.cjfallon.ie  Press ‘Teacher Login’. Username: maria.ni.lochlainn@gaelscoilcl.ie Password: muinteoirmaria => no fada or capslocksPress ‘Favourites’. (Second tab on the right)Look at number (bottom of page)Press the eye symbol   Litriú/ Spellings: Bunlitriú: Dul siar S 3 & 4. Cleachtaigh  le ‘Féach, Clúdaigh, Scríobh, Féach’ . Iarr orthu iad a chur in abairtí ó bhéal.  Bunlitriú: Revise Wk 3 & 4. Practice with ‘Look, Cover, Write, Check’. Ask them to put the words into sentences, orally.  
Táblaí/ Tables Déan Lth 25 Seaimpín na dTáblaí- Dé Luain agus Dé Máirt.  Do Pg 25 S na dT – Monday & Tuesday
Mata Ag suimiú/Addition Féach ar an Powerpoint dar teideal ‘Dé Máirt Mata’. Téigh tríd.       Open and go through the Powerpoint labelled ‘Dé Máirt Mata’. Déan na sumaí seo sa chóipleabhar matamaitice. Do the following sums in your maths copy: 18 + 3 =      16 + 7 =        19 + 4 =       15 +8 =      19 + 8 =   Táblaí/Tables – 7 Bileog ceangailte leis an obair seo. Cleachtaigh go laethúil iad. Sheet attached to this work. Practice daily.   Work It Out: Seachtain 30 Dé Luain & Dé Máirt
English Reading: Camper Van Fun – Chapter 3 & 4 Pg 15,16,17 www.cjfallon.ie. Same log- in as Irish reading. Grammar: Homophones: Explain to the children that some words sound the same but have different meanings and different spellingsOpen and go through the posters labelled ‘Monday Homophones’Writing: Pg 10 Skills Book F Spelling: Revise Week 26 & 27 Spelling List. Look, say, cover, write, check.  
Corpoideachas/ Physical Education Rang Corpoideachais ar líne le Joe Wicks – Online PE Lesson with Joe Wicks (Gach maidin 9 r.n. ach is féidir iad a fháil am ar bith ar Youtube. Live every morning at 9 am but can be accessed anytime on Youtube.)
Ealaín/Art Gach Máirt agus Déardaoin ag a 10 r.n. tá ‘draw along’ beo ar Facebook/Instagram le Rob Biddulph. Every Tuesday and Thursday at 10 am there is live ‘draw along’ with Rob Biddulph on Facebook and Instagram.  
Dé Céadaoin, 6ú Bealtaine, 2020 Wednesday 6th May, 2020
Gaeilge Féasta Focal/High Frequency Words: https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc seo agus brú ‘D’. Cliceáil ar 151-160. Cleachtaigh  ‘Meaitseáil na focail’. Follow this link and press ‘D’ on the compass. Choose 151-160. Select ‘Meaitseáil na focail’. *PDF lth 102. Page 102 PDF.   Léitheoireacht/ Reading Lth 7,8,9, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’. Page 7,8,9, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’  www.cjfallon.ie    Scríbhneoireacht/ Writing Déan lth 66 ‘Ag Obair Liom’. Do pg 66 ‘Ag Obair Liom’. Read the sentences. Match with the pictures. Colour the words with the letter combination ‘gh’. * Note gh sounds like /ghh/.   Litriú/ Spellings: Bunlitriú: Dul siar S 3 & 4. Bunlitriú: Revise Wk 3 & 4.  
Táblaí/ Tables Déan Lth 25 Seaimpín na dTáblaí- Wednesday Do Pg 25 Seaimpín na dTáblaí- Wednesday  
Mata/ Maths Oibríochtaí – suimiú dhá dhigit/ Operations – adding two two digit numbers Déan na sumaí seo a leanas sa chóipleabhar matamaitice. Do these sums in the maths copy + 8 =              29 + 2 =                28 + 5 =                      24 + 7 =       Táblaí/Tables: – 7 Bileog ceangailte leis an obair seo. Cleachtaigh go laethúil iad. Sheet attached to this work. Practice daily.   Work It Out: Seachtain 30 Dé Céadaoin
English Reading: Read Camper Van Fun- Chapter 4- Pg 18,19. Details on how to access this in email** Phonics: Open the attached ‘long E sound posters’. Read through with your child, highlighting to them the different ways we can spell the long E sound. Focus only on ‘ee’ ‘ea’ and ‘e’ Grammar Pg 36 Skills Book F. Handwriting: Handwriting Today Page 66 Spelling: Revise Week 26 & 27 Spelling List. Look, say, cover, write, check.  
Ealaín/Art Íoslódáil an ‘The Great Isolation Activity Book’. Download the ‘Great Isolation Activity Book’. Enjoy!
Corpoideachas/ Physical Education Rang Corpoideachais ar líne le Joe Wicks – Online PE Lesson with Joe Wicks (Gach maidin 9 r.n. ach is féidir iad a fháil am ar bith ar Youtube. Live every morning at 9 am but can be accessed anytime on Youtube.)
Déardaoin 7ú Bealtaine 2020/ /Thursday 7ú May
Gaeilge Féasta Focal/High Frequency Words:  https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc seo agus brú D. Cliceáil ar 151-160. Cleachtaigh  ‘Focail mheasctha’ . Follow this link and press D on the compass. Choose 151-160. Select ‘Focail Mheasctha’. Practice *PDF lth 103. Page 103 PDF   Scríbhneoireacht/ Writing Déan lth 73 ‘Ag Obair Liom’. Do pg 73 ‘Ag Obair Liom’. Read the words. Tick the words you find in the word search. Put one in a sentence.   Léitheoireacht/ Reading Lth 10,11,12, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’. Page 10,11,12 Seo Leat – ‘Ag Súgradh’www.cjfallon.ie    Litriú/ Spellings: Bunlitriú: Dul siar ar S 3 & 4.  Bunlitriú: Revise Wk 3 & 4.
Táblaí/ Tables Déan Lth 25- Seaimpín na dTáblaí- Déardaoin/ Do Pg 25 Seaimpín na dTáblaí –Thursday  
Mata/Maths Suimiú / Addition Lth 52 Leabhar Mata- Scáthleabhar Ceist 1. Question 1, page 52 Maths Book ‘Scáthleabhar’   Táblaí/Tables: – 7 Bileog ceangailte leis an obair seo. Cleachtaigh go laethúil iad. Sheet attached to this work. Practice daily.   Work It Out: Seachtain 30 Déardaoin  
English   Reading: Read Camper Van Fun- Chapter 4 & 5: 20, 21, 22Phonics: Page 13 Skills Book F. Handwriting:  Page 67 Handwriting TodaySpelling: Revise Week 26 & 27 Spelling List. Look, say, cover, write, check.  
Corpoideachas/ Physical Education Go Noodle: Roghnaigh 4 gníomh ón suíomh agus bain taitneamh as! Pick out 4 different videos from the options available on the website. Enjoy! www.gonoodle.com  
Eolaíocht/Science Íoslódail ‘Déardaoin Eolaíocht’. Tá ceisteanna agus pointí eolais ann le plé. Download ‘Thursday Science’. There are prompt questions and information points in the resource to aid discussion.
Dé hAoine, 8ú Bealtaine/ Friday 8th  May 2020
Gaeilge Féasta Focal/High Frequency Words:  https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal Lean an nasc agus brú ‘D’. Cliceáil 151-160. Iarr orthu 5 fhocal a chur in abairtí sa chóipleabhar Gaeilge. Follow this link Click on 151-160. Ask them to put 5 words in sentences using their Irish copybook. *PDF lth 105. Page 105 PDF   Léitheoireacht/ Reading   Lth 13,4,15, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’. Page 13, 14, 15, Seo Leat – ‘Ag Súgradh’ www.cjfallon.ie    Litriú/ Spellings: Cuir scrúdú beag orthu inniu ag úsáid an leabhar nótaí gorm Give them a quick test today on this week’s spelling  using the blue notebook.
Táblaí/ Tables Déan Lth 26- Seaimpín na dTáblaí/ Do Pg 26 Seaimpín na dTáblaí  
Mata/Maths Suimiú / Addition Lth 52 Leabhar Mata- Scáthleabhar Ceist 2. Question 1, page 52 Maths Book ‘Scáthleabhar’ Táblaí/Tables – 7 Cuir scrúdú beag ar na páistí ag úsáid an leabhar nótaí gorm. Give the children a small tables test using the little blue notebook. Work It Out: Friday Test Week 30
English Reading: Read Camper Van fun – Chapter 5 Pg 23,24.Phonics: Page 29 Skills Book FHandwriting:  Page 68 Handwriting TodaySpelling: Use the blue notebook to give your child a short test.  
Corpoideachas/ Physical Education   Seisiún HIIT leis an Múinteoir Yoga atá againn ar scoil. HIIT session suitable for all ages with Ciarán, the yoga teacher we have in school.   https://www.youtube.com/watch?v=g0Mbpzmor4k&t=2s  
Storytime   Follow this link to find a fun tool to generate story starters with. Encourage your child to write a story. Feel free to send the finished story to me via email. http://www.scholastic.com/teachers/story-starters/  

An Obair is tábhachtaí/ ‘Bare Essentials’

Seo liosta den laghad oibre gur chóir daoibh a dhéanamh, más féidir. Arís, tá súil agam go gcabhróidh seo le roinnt clainne.

This is a list of the ‘bare essential’ or minimum work that each child should try to do, if possible. Again, don’t hesitate in contacting me if your circumstances mean that this isn’t possible. I hope this will help some families.

Gaeilge/ Irish ‘Féasta Focal’ ‘Ag Obair Liom’
Mata/Maths Ag suimiú / Addition Activities Seaimpín na dTáblaí/ Tables book
Béarla/English Reading Phonics activities
Táblaí/Tables – 7
Luan/Monday 7 – 7 = 0 8 – 7 = 1 9 – 7 = 2
Máirt/Tuesday 10 – 7 = 3 11 – 7 = 4 12 – 7 = 5
Céadaoin/Wednesday 13 – 7 = 6 14 – 7 = 7 15 – 7 = 8
Déardaoin/Thursday 16 – 7 = 9 17 – 7 = 10

Gníomhaíochtaí is Déanaí R1

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh agus bhur dteaghlaigh go maith. 

Tá an obair don tseachtain seo chugainn ceangailte leis an ríomhphost seo. Tá sé leagtha amach go laethúil, le hobair do gach lá, Luan go Aoine. Toisc go n-oibríonn páistí ar luasanna éagsúla, tá neart sa chlár ama chun cinntiú go bhfuil a dhóthain oibre ag gach dalta le déanamh. Caith ar a mhéid dhá uair a chloig ar na gníomhaíochtaí in aghaidh an lae. Tuigim nach bhfuil na páistí ach díreach ag dul i dtaithí ar seo, agus go bhfuil sibh an-ghnóthach sa bhaile faoi láthair. Dá bhrí sin, níl sé riachtanach gach uile gné den obair a chur i gcríoch, ach is féidir tús áite a thabhairt do na leabhair oibre.

Is féidir libh aon cheist a  chur orm, trí ríomhphost a sheoladh chugam. Freagróidh mé iad idir 11r.n-12 r.n agus 2-3 i.n. gach lá.

Ó thaobh ceartúcháin de, is féidir libh Seaimpín na dTáblaí  agus Skills Book E, chomh maith leis na litriú a cheartú, más mian libh. Ceartóidh mise na leabhair oibre eile amach anseo. Bheadh sé go deas grianghraf den ealaín a fháil ar ais ar ríomhphost!

I hope you and your families are keeping well during this difficult time.

Next week’s work is attached to this email. It is laid out with daily activities, as well as suggested amounts of time with which to spend on each subject. Since all children work at different speeds, I have included plenty of work in each subject to ensure that all children have sufficient work to complete.  Please spend no longer than a maximum  of two hours on these activities in any one day.  I understand that the children are still adapting to these changed circumstances and that families are likely to be extremely busy at home. Thus, I don’t expect all this work to be completed. However, I would appreciate if priority was given to the tasks in the textbooks, please.

Feel free to contact me via email with any questions or worries, however small. I will respond to emails between the hours of 11-12 and 1-2, Monday to Friday.

As regards corrections, feel free to correct your child’s Seaimpín na dTáblaí, Skills Book E, as well as their spellings, if you wish. I will correct the other work in due course. It would be lovely to receive some photographs of the art work to my email!

Of course, the main concern at this time is your family’s health and welfare. I hope our school community remains safe and well.

Go raibh míle maith agaibh.

Le meas,

Maria Ní Lochlainn