Seachtain an 20ú Aibreáin

Dia dhaoibh! Tá súil agam go bhfuil gach duine go maith agus gur bhain sibh taitneamh as an aimsir álainn. Léigh mé seo i rith na seachtaine:

Working, parenting,and teaching are three different jobs that cannot be done at the same time. It’s not hard because you’re doing it wrong. It’s hard because it’s too much. Do the best you can’  Emily W King Ph.D, Child Psychologist.

Mar sin, ní feidir linn ach ár ndícheall a dhéanamh. Bain súp as an dea-aimsir freisin!

Beidh ‘scoil’ ar TG4 dóibh siúd atá ag freastal ar scoil sa Ghaeltacht nó ar Ghaelscoil. Cúla4 ar Scoil  an t-ainm atá ar an gclár agus beidh sé ag tosnú ar an Luan ar a 10 a chlog ar maidin

Má tá deacracht ag éinne leis an Taisceadán Todhcaí a oscailt, cuirfidh mé chugaibh i bhfoirm PDF é.

Eibhlín

Obair bhaile : Luan go Aoine

 • Spellbound: Week 31. Words containing –ick and –ock. At the end of the list are two words beginning with nu-.
 • Work It Out: Week 29
 • Seaimpín na dTablaí: Seachtain a 29
 • Bunlitriú: Téigh ar ais chuig Seachtain a 1 agus Seachtain a 2. Má tá tú ag scríobh abairtí, scríobh 3 abairt gach lá.
 • Gafa Le Mata: lch 134, 135: Airgead. The first page is based on calculating the change from €2. It would be great if you could put the appropriate coins in front of the pupil. S/he would put aside the money due to the siopadóir and count the remainder. I’m not a big fan of asking the child to subtract the money formally in order to calculate the change. I think it is better grounding to ‘count on’ from what is due to the siopadóir.  Lch 135 is a ‘shopping’ activity. Again, start with the appropriate amount of money for the two items and count aloud. Writing the answer reinforces the idea that only € or c is used – not the two together. It’s been weeks since we used coins but we will again someday!
 • Mata praiticiúil: If there’s a catalogue from Aldi or Lidl in the house, compose two shopping lists – My List, Daddy’s List, List for dinner etc. Comput the cost of the shopping. One other activity I would like to try is to take 10 random packets from the kitchen. Pricew each one unevenly i.e. 37c, 73c not  20c! Make shopping lists of three items at a time and compute the cost.
 • Bill’s New Frock: Read chapters 3 and 4 and answer these questions
Chapter 3 What lesson was it after Art? What did they find that was all pink? What left a thick pink slug trail? What did the class complain about? Why was Bill “spoiling people’s paintings”?
Chapter 4 Why did everyone looked up enviously at Bill? What favour did Bill do for the headmaster? What was Bill’s problem with pockets? What happened when Bill tried to walk down the corridor towards the office? What happened when Mrs Bandaraina said “sweet little frock”?
 • Cad É Sin? : léigh go dtí lch a 16 agus freagair na ceisteanna thíos:
 • Cad is ainm don leipreachán?
 • Cad iad na focail a chuala Learaí?
 • Ar éirigh leis an glór a stopadh?
 • Cad a cheap Learaí a bhí mí-cheart leis?
 • Cé a dúirt leis gur fail a bhí air?
 • An raibh fail ortsa ariamh?
 • Éist le Scéal: Tá Múinteoir Aoife Ní Mhurchú ina Youtuber anois! Is féidir éisteacht léi ag léamh scéalta ar:
 • Journal: Scríbhneoireacht na seachtaine seo

We are living in historic times and there are a few suggestions here to help the children keep a record of these. These are downloadable suggestions and each one contains quite a lot of pages so only print off the ones you think you and your children will enjoy.

 • Bhí seo ar shuíomh Chairde na Scoile agus tá sé ana-mhaith.  Tá sé I bhfoirm PDF agus é ar fáil ar leathanach Facebook Chairde na Scoile.

https://www.facebook.com/gsclcairde

 An Isolation Activity book designed by a teacher.

 • At Home With Weaving Wellbeing. This is a journal designed by the writers of the Weaving Wellbeing Programme. If you Google this, it appears on the website of Outside the Box. The journal costs €3.95 from the publishers but you can download the book for free from the site.

All of the above have some great pages and a variety of activities.  Pick and choose as you look through them

.

 • School Hub: RTÉ hope to let us know in advance what will be on the Hub so that we can ‘tie in’ with the work so I hope matters will be more streamlined next week. They also do a Homeschool Hub Podcast which supports the programmes and the extra afternoon material and finish with a quiz on Fridays. If you can’t find it I‘ll send you the addresses.
 • Comaoineach: ‘Man proposes and God disposes’ is an old saying. Little did I think this was how we would be spending the week of the Céad Chomaoineach! However, we shall be prepared when the time comes. This week:

Liotúirge an Bhriathair:

Léitheoir: Briathar an Tiarna

Pobal: Buíochas le Dia.

(Roimh an Soiscéal)

Sagart: Go raibh an Tiarna libh

Pobal:Agus le do Spiorad féin

Sagart: Sliocht as an Soiscéal naofa

Pobal: Glóir duit a Thiarna

(Ag deireadh an tSoiscéil)

Sagart: Soiscéal an Tiarna

Pobal :Moladh duit a Chríost

Tugaigí aire daoibh féin. Seol ríomhphost chugam le ceist ar bith. Also please let me know if you think I should concentrate on a particular area. Le gach deaghui,    

Eibhlín

Obair Bhaile Aibreán 20-24

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge (Físeán – video)    (Físeán – video)   Mata – lch 30 )     Corp Oideachas (P. E.) Ag Rith leis an gCeol / Musical Sprints     Tasc / Task Cuir glaoch ar do Mhamó, do Dhadó, d’aintín nó d’uncail.  Phone a grandparent, an auntie or an uncle for a chat.    (Físeán – video) Gaeilge   (Físeán – video)       Mata – lch 31)     Corp Oideachas (P. E.) Cúirt Liathróide/ Ball Alley     Tasc / Task Cuardaigh timpeall an tí agus bailigh 3 rud atá mín agus 3 rud atá garbh. Collect 3 things that are smooth and 3 that are rough from around the house.    
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeáin – video) Gaeilge (Físeán – video)     Mata (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   OSIE (Stair/ History) Fianaise ón am ata thart (Photographic evidence from the past)  (Físeán – video)   Tasc / Task Cuir ceist ar do Mhamó/ do Dhadó/ do Mhamaí nó do Dhaidí faoi na cluichí a d’imir siad lena gcairde nuair a bhí siad óg.  Ask your parents or grandparents about the games they used to like to play with their friends when they were children.      (Físeán – video) Gaeilge    .   Mata   OSIE (Eolaíocht/ Science) Fuaimeanna sa timpeallacht (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Scáth an Damhsóra / Shadow dancing     Tasc / Task Téigh amach sa ghairdín ar cúl agus ainmnigh 5 fhuaim a chloiseann tú.  Go into the back garden to identify and name five sound that you can hear.
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Foclóir a bhaineann le bia (Dul siar / Revision; ceapaire, milseáin, banana, seacláid, úll, criospaí, iógart, leite, ubh, calóga arbhair, arán, pizza, burgar, subh, prátaí, cácaí) (Físeán – video)Scéal – Bhí ocras ar Oisín   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líne (Físeán – video)   Ealaín Tarraing féileacán nó ainmhí éigin,  gearr amach agus glac grianghraf de os comhair cúlraí éagsúla.  Draw the outline of a butterfly or an animal, cut out the inside of the template and hold against different backgrounds.  I have attached a template for a butterfly if you prefer to print it.   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Glac grianghraif de rud éigin a rinne tú i rith na seachtaine.  Take a photo of something you did during the week.  
Liosta 1 Liosta 2 Liosta 3
bosca
cóta bia
áit Fia
iasc
chuala Mia
trá bua amárach
rua seacht
tua trí
fág nua bád
féach gorm
srón brón amach
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair Liom, I nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Ag súgradh san am atá thart (Games from the past)

1941 – Páistí ag imirt mirlíní le chéile. (Children playing marbles from the knee) – Father Browne, S. J. Collection
1971 – Páistí ag scipeáil le chéile. (Children skipping together) – Irishtimes.com.
Páistí ag súgradh sa lá atá inniu ann. (Children playing today).

Scéalta le hAoife!

Seo chugaibh cnuasach álainn scéalta curtha le chéile ar YouTube ag an Múinteoir Aoife. Breathnaígí ar na físeáin agus éistigí leis an scéalta. Má tá cóip den leabhar agat féin, is féidir Aoife a leanúint agus an scéal a léamh ina teannta.

Gníomhaíochtaí na bPáistí

Obair na Cásca

Dé Luain/ Monday Dé Máirt/ Tuesday
 (Físeán – video)   Gaeilge (Físeán – video)     (Físeán – video)   Mata – lch 106 agus 107)   Corp Oideachas (P. E.) Isteach sa Bhosca/ Bounce Box   Tasc / Task Ceapaire a dhéanamh nó do lón a ullmhú le cabhair ó dhuine fásta.  Make a sandwich or prepare your lunch with the help of a grown up.    (Físeán – video) Gaeilge Rann: Ithim leite, Ithim ubh, Ólaim tae, Is maith liom subh.   Bainne ar an leite, Im ar an arán, Siúcra ar an dtae, Agus bímse lán.   (Físeán – video)       Mata – lch 97)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Cluiche folach bíog (hide and seek) a imirt le do chlann.
Dé Céadaoin/ Wednesday Déardaoin / Thursday
 (Físeán – video) Gaeilge (Físeán – video)     Mata lch 99)   Corp Oideachas (P. E.) Róbó agus an bhábóg / Robots and Ragdolls hopping (ag léim ar chos amháin), skipping (ag scipeáil), jumping (ag léim) and turning (ag casadh).  Now try the same actions as a floppy, flexible ragdoll.  How does it feel different?   Teagasc Críostaí Scéal an Suipéar Deireanach (The Last Supper) (Físeán – video)   Tasc / Task I nGrá Dé – lch 36 – Tarraing an suipéar deireanach a bhí ag Íosa agus a chairde.  Draw the food and drink Jesus and his friends might have eaten during the Last Supper.  (Físeán – video) Gaeilge    Amhrán: (fonn/ tune:  Little brown jug) Ubh bheag a chuaigh amú, Bhí Cáit bhocht ag gol – bú, hú! Tháinig Liam is fuair sé í,  Thug sé ar ais do Cháit í. Ha, ha, há, Hí, hí, hí, Cáit bheag is í ag spraoi. Ha, ha, há, Hí, hí, hí, Cáit bheag is í ag spraoi.   Mata – lch 100)   Teagasc Críostaí Scéal:  Fuair Íosa bás ar an gCros (Físeán – video)   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Maisigh an sliogán d’ubh chruabhruite.  Decorate the shell of a hard- boiled egg.
Dé hAoine
Ag léamh agus ag scríobh nuacht na bpáistí  (Físeán – video)   Gaeilge Fonn Fónaice (bh/ mh) (Físeán – video)   Liosta na bhfocal leis na fuaimeanna bh agus mh   Mata Ag comhaireamh ó 1-10 ar an uimhir líneDathaigh na huibheacha Cásca de réir uimhir. (colour one of the attached numbered Easter eggs).   Teagasc Críostaí Scéal: (Físeán – video) Tá Íosa beoI nGrá Dé – Lch 40 agus 41   Corp Oideachas (P. E.) Go Noodle: www.gonoodle.com Roghnaigh 3 ghníomh ón suíomh! Pick out 3 different videos from the options available on the website!   Tasc / Task Turgnamh (Experiment) – Rísíní ag damhsa (Dancing raisins) (Instructions attached as a pdf file)  
Liosta 1 Liosta 2
cóta
áit
chuala
trá bua
rua
tua
fág nua
féach
srón brón
Na Leabhair (Books) Cóipleabhair (Copybooks)
Gafa le Mata Gafa le Mata (Nasc Baile) Mo LeabharsaAg Obair LiomI nGrá Dé Nuacht (news) (red)Mata (Maths) (orange)Project Book 15 (purple) Practice Book (blue)

Gníomhaíochtaí R2

Obair na Cásca R3

  Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine
09:00-09:30 Spórt P.E with Joe youetube* P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube P.E with Joe youetube
09:30-09:45 sos sos sos sos sos
09:45-10:45 Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile Obair bhaile Scrúdú litriú agus táblaí Work it out Friday test
10:45-11:00 Aer úr Aer úr Aer úr Aer úr Aer úr
11:00-12:00 RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil RTÉ scoil
12:00-12:30 Obair cruthaitheach Brat do na laochra…Flags for frontline heros Croch brat. Déan fógra agus croch é san fhuinneog. Ba bhreá liom grianghraf díobh seo. I nGaeilge más féidir 😊 Eilifint as crúiscín bainne Féach ar samplaí de obair Harry Clarke ag úsáid google   Ealaíon don Cháisc- Gloine dhaite Ealaíon don Cháisc- dathú
12:30-1:00 Lón/Lunch Lón Lón Lón Lón
1:00-3:00 Obair acadúil Leabhar oibre Leabhar oibre Leabhar oibre Leabhar oibre Leabhar oibre
3:00-4:00 Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Aer úr nó Yoga le Ciarán Air úr nó Yoga le Ciarán
4:00-4:10 Ceol Amhráin ar youtube-  Coláiste Lurgan Dabbledoomusic Amhráin ar youtube-  Coláiste Lurgan Dabbledoomusic Amhráin ar youtube-  Coláiste Lurgan
4:10-5:00 Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne Obair acadúil ar líne
Roimh am luí Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte Léitheoireacht beirte

B’fheidir gur mhaith libh obair ealaíne eile? Féach ar an nasc seo faoi Harry Clarke https://www.hughlane.ie/phocadownload/harry%20clarke%20art%20activities.pdf

Yoga le Ciarán https://www.youtube.com/watch?v=kAnf2mA_OKw&t=278s

Ceol www.Dabbledoomusic.com

Obair bhaile

Beidh an obair bhaile agus an scrúdú litriú le ceartú ag na tuistí. Beidh an tionscadal ar leictreachas le tabhairt ar scoil nuair atá muid ar ais ar scoil arís.

Spellbound week 29

Bunlitriú seachtain 29

Léitheoireacht Gaeilge–  Dé Luain- Dé Céadaoin ‘An Stair Mórthimpeall orm’ Léigh lth 52-54 Forbairtí Leighis. Déardaoin agus Aoine lth 55-57 Abair m’Ainm, abair m’Ainm.

Léitheoireacht Béarlawww.oxfordowl.co.uk simply register as a parent and then select the child’s age and have your child choose an ebook to read.

‘A way with words’ page 28 Mr Nobody. Think and talk page 29 Talk about the poem with your child, use the questions 1-10 on page 29 to discuss the poem. They don’t have to write the answers to these questions.

Tionscadal bunaithe ar leictreachas roimh an 30ú Aibreáin. Is féidir é a sheoladh chugam nó is féidir é a thabhairt ar scoil tar éis an briseadh. Please watch the lesson on electricity that is on the school hub on RTÉ player from Tuesday if you didn’t watch it if this is possible.

Abairtí Gaeilge le scríobh gach lá ag úsáid na litriú ó ‘Bunlitriú’.

Work it out– week 29 agus an Friday test ar an Aoine.

Táblaí- roinnt/division 6, 7 agus 8

Beidh scrúdú litriú agus táblaí ar an Aoine.

Obair acadúil sna leabhair oibre

Is féidir libh an obair mata a ceartú, ach gach rud eile tá mé lán sásta é a ceartú má sheolann tú é dom mar ríomhphoist. It might be best if you correct the maths yourself as it might be difficult to email the maths work. I can correct everything else by e-mail.

Mata: Dé Luain agus Dé Máirt http://www.instagram.com/tv/B-cPUOSBrYL/?igshid=8ebcp4w9d90x Cúpla smaoineamh ar Instagram ag ‘Irish primaryteacher’ faoi conas toilleadh a mhúineadh sa bhaile. ‘Mata beo’ lth 144 agus 145 Toilleadh. Féachaimis siar lth 156, 157 agus 158 Dé Céadaoin- Dé hAoine. There are a wide range of abilities in the class so please do what you can. We will revise everything when we start back at school.

Last week I suggested looking at this video on Instagram https://www.instagram.com/tv/B-Mwlk7hBXm/?igshid=3dOs8012epzi the Irishprimaryteacher’s post about using everyday household items to revise shape, capacity, weight, money etc.

Gaeilge: Dé Luain- scríobh litir do Charlie a bhí i rang a dó leo.

Dé Máirt- Freagair na ceisteanna 1-4 sa bhosca buí ar lth 53, sa leabhair ‘An stair mórthimpeall orainn’.

Dé Céadaoin- ‘An staor mór thimpeall orainn’, Scríobh alt sa chóipleabhair bunaithe ar an mbosca buí ar lth 54

Déardaoin- ‘Suas liom’, Colm an rógaire lth 80 léigh an scéal atá scríofa sa aimsir láithreach. Freagair na ceisteanna 1-6 ar lth 80 i do chóipleabhair.

Dé hAoine lth 81 Léigh an scéal agus scríobh an scéal arís san Aimsir Láithreach. Tá na freagraí ar lth 80.

Béarla: Please see attached creative writing pack. Do the activities on time travel and any other activities that you would like to try.

Eolaíocht: Tionscadal ar Leictreachas

Stair: nasc leis an gceacht Gaeilge

Tír eolas: ‘Timpeall an Domhain’ lth 38 Daoine ag Obair. Bí ag caint faoi na daoine go léir atá ag cabhrú linn faoi láthair Mar shampla am banaltra, dochtúir, siopadóir… Déan nasc idir é seo agus an obair ealaíne Poster for heros on the front line.

Weaving wellbeing: Pages 13, 14 and 15. A Feel-good-flow is an activity that requires a skill or poses a challenge. For example; playing football, baking, making up a new dance…

You can read about this lesson in the sheet with the title after page 16 called ‘Parental pull out’.

I have STEM projects that I can send to you if you are looking for additional work.

Religiún: Scéal na Cásca. Tá go leor fís ar you tube faoi seo. Déan comic strip de scéal na Cásca.  

Obair na Cásca

Seachtain ag tosnú ar 6ú Aibreáin

Dia dhaoibh go léir. Bímse ag smaoineamh oraibh gach lá agus tá súil agam go bhfuil cúrsaí go maith.

I had some feedback from parents during the week, all of it very helpful. Please do not worry about getting work done. You have your own work to do and, usually, more than one child to look after – nobody can multitask to that extent. The accompanying list is to help you at home, not to add to your stress.

 I have been looking at the RTÉ school hub each day and I think the bulk of the activities   (bar the Senior Maths on Thursday) could be done by the children. Worksheets can be downloaded each day at www. rte.ie/learn   which revise what has been done. What I like about these lessons is that they cover History, Geography and Science – all interesting in their own right. If you can’t download them let me know and I will forward them to you. As far as I can see they cannot be downloaded beforehand.

Ár gcuid oibre féin:

 • Spellbound : Week 30  Continuing with ‘k’ endings
 • Work It Out: Week 28
 • Seaimpín na dTáblaí: Seachtain a 28
 • Gafa le Mata: lch 146, 147. Ideally, these pages would be completed in the kitchen with the children using appropriate glasses, bowls, jugs, ladles and pots. It’s all about giving them a ‘feel’ for the volume of a litre. It may interest them to know that a litre of water weighs exactly one kilogram and a millilitre of water weighs one gram.
 • Bunlitriú  Seachtain 26 Some parents have decided not to ask the children to write the words in a sentence – that’s fine.
 • Bill’s New Frock:  Read the second chapter and answer these questions
Chapter 1 What happened to Bill on Monday? Why was Bill’s Dad in a rush? What did he say to Bill as he kissed him on cheek? Who was whistling at Bill? Why did Astrid complain? What was Mrs Collins like about neat work?
Chapter 2 Why did Bill decide not to play football? How did Bill get knocked to the ground? What happened when Bill tried to borrow the ball? What area of the playground did the girls have to play on? What did Martin give Bill?
 • Cad É Sin?

Keep re-reading and read up to leathanach a 11. What we want to do here is maintain fluency of reading. Try to add an extra page each day for 4 days.

 • Ord an Aifrinn ( Céad Chomaoineach)  Keep practising the ‘Admhaím do Dhia’ and look at Column C for the Kyrie Eleison:  A Thiarna déan trócaire

The above list is what I would really like you to try to do. If you get that much done and the children watch the School Hub you all will have accomplished a lot! Remember to add some physical activity – you can get ideas from last week’s list of gníomhaíochtaí. The children all enjoyed colouring the mandalas in school during the year so some of those can be printed off for ‘Am Suaimhneach’.

 • Toyota are running a weekly art competition : recreate Ireland and Toyota.ie
 • Minecraft Store has 12 educational games for free
 • I am also posting a letter from Twinkl

Photographs of accomplishments can be sent to me and Múinteoir Áogán will put them on the school website : www.gaelscoilchnocliamhna.ie   Have a look and see who is there already! They don’t have to be connected to schoolwork. Show everyone what you are doing at home ….photos of children only with parental permission.

Obair bhreise – má oireann

 • Continue reading about deserts in Feena’s Second Book of Facts pages 36 and 37
 • Try this wordsearch
S a h a r a b b s E
a o a s i s u u p q
m g e i n g r s i u
h r a d e r r e k a
S a j e r b o a e t
a s o w o s w l s o
h s l i z a r d p r
i e o n o m a d l c
r s w d a b c d a a
a n p e n g u i n c
s c r r a b c c t t
i a e m o s s e s u
d c d o t e r r o s
e t a t c a m e l w
A n t a r c t i c a
n c o n t i n e n t
t a r a d a t o r m

Find these words:  Sahara    nomad    oasis    camel    cactus    Equator   sidewinder   jerboa

predator     lizard    Antarctica    penguin   seal   burrow   spikes   continent   plants  mosses     ice  grasses

 • Ag Obair Liom:  lch a 38 Cnuaschonsain ina bhfuil ‘l’  Sliotar, bleachtaire, slabhra, clogad, blús, cleite, dlíodóir, fliuch, slipéir,glóthach, gliú, fleascán, pláta, tlú, pléascán,  glasraí.
 • Scríbhneoireacht:  Some ideas:
 • An Post delivered cards this week – send a card to someone.  Practise writing the address correctly at first.
 • Children had gotten very good at writing every day as we did Literacy Lift Off – stories or diaries. It would be good to write 5/6 lines in their Free Writing copy.
 • Scéal as Gaeilge            An páiste uaigneach

Cad is ainm don pháiste? Cé’n aois a bhí aige? Nó aici? An raibh deartháir nó deirfiúr aige/aici? An raibh éinne le súgradh leis / léi?  Scriobh cad a tharla don pháiste seo.

 • Peannaireacht: fab   fcd   feg  fhi

Go n-éirí libh ar fad an tseachtain seo agus tá súil agam go bhfanfaidh sibh ar fad slán. If I can be of any help email me and I will do whatever I can.

Bainigí sult as na huibheacha Cásca!

Slan go fóill, le gach deaghuí,

Eibhlín