Céad Chomaoineach R3 Dé Sathairn 19ú Nollaig 11.30am!

https://www.youtube.com/watch?v=Vpnvs2VdQEg&feature=youtu.be

.

Dá fhada an lá, tagann an oíche! Dea-scéal is ea é go mbeidh R3 ag céiliúradh sacraimint an Chéad Chomaoineach ar an Satharn seo chugainn, an 19ú de Mhí na Nollag ag 11.30 am. Is féidir cliceáil ar an nasc YouTube thuas chun an craoladh beo a fheiceáil ar an lá. Táimid ar fad ar muin na muice go bhfuil dáta againn faoi dheireadh don lá bán, speisíalta seo i saoil na bpáistí agus na tuismitheoirí. Tá súil againn go mbainfear taitneamh as agus go mbeidh na cairde agus na gaolta ar fad, nach mbeidh cead acu a bheith i láthair ar an lá, in ann breathnú ar an gcéiliúradh sa séipéal tríd an nasc thuas agus gabhaimid buíochas don Athair Joe agus na sagairt paróiste ar fad a shocraigh dúinn é.

Obair Bhaile R3

Pupils will bring home two books today: My Read At Home and Léigh Sa Bhaile. Please listen to their reading 4 nights a week – Monday to Thursday, one page each night. We don’t have the benefit of Eva this year and I fear their reading fluency will drop a level or two. Reading aloud, clearly and with appropriate punctuation and expression, is a valuable skill. Tonight’s page is page 17. The books are enjoyable and interesting!

Anuas ar sin, seo an liosta Spellings, Litriú agus táblaí don mhí romhainn.

Nóta deireadh na bliana do R3

A chairde,

D’iarr Múinteoir Moya orm insint díobh go mbeidh múinteoir Aoife Ní Loinsigh ag an rang i rang a 4. Bhí rang a sé ag Múinteoir Aoife Ní Loinsigh i mbliana.

Slán agus go raibh maith agaibh go léir! Beidh mé uaigneach gan an rang álainn. Bain taitneamh as an Samhradh.

Múinteoir Moya asked me to let you know that the class will have Múinteoir Aoife Ní Loinsigh in forth class. Múinteoir Aoife had sixth class last year.

Thank you all so much for all the help and kindness! I really enjoyed teaching the class.

A short letter will be arriving for each child in the post early next week from me to say goodbye and thank you to them.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.

.

.

A chairde,

*UPDATE* Seo iad na leabhair ar cíos a chuir mé abhaile chuig na páistí/

Here is a list of the books that I sent home with the children that are to be returned to the school;

An stair mórthimpeall orm

Get Set

Graiméar le chéile

An múinteoir nua

An Nathair agus na spéaclaí

Mata beo

Away with words

Suas liom

Timpeall an Domhain

I apologise, this is the correct list of school books that are to be returned.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.

 

Bhí mé ag glanadh an seomra ranga inné agus chuir mé na foclóir Gaeilge agus Béarla ar aghaidh go dtí seomra rang a 4. Beidh siad ann díobh i Mí MF 😊 Freisin chuir mé tionscadail agus ealaíon na bpáistí ar aghaidh. Bhí éadaí spóirt chailín amháin, análóir, uachtar craicinn agus cúpla rud eile ann agus chuir mé iad sin go dtí rang a 4 freisin.

Bhí mé ag caint le múinteoir rang a 4 inné agus beidh muid ag buaileadh le chéile chun labhairt faoi gach páiste sa rang, gach píosa oibre a rinneamar agus aon obair nár éirigh linn a dhéanamh i rang a 3 toisc Covid-19. Is múinteoir álainn í agus tá mé cinnte go mbeidh an ranga sona sásta i rang a 4 😊

I was cleaning the classroom yesterday and I put the handwriting books, both Irish and English dictionaries, art work and projects that were on the walls into fourth class. I also put an inhaler, skin cream and a bag of girls sports clothes that I found.

I spoke with the fourth class teacher yesterday. She is very excited about her new class. I will be meeting with her over the next few days to discuss each child, what we covered before and during Covid 19. I will also let her know about any areas of the third class curriculum that might need to be revised so please don’t worry the class will be taken very good care of next year.

Go raibh maith agaibh

Cherrie Donnino.

Seachtain Deireanach R3 !

Biashlabhraí- Food chains

Corr réisc- heron

Fuinneamh- energy

Léiriú- illustration

Táirgeoir- producer

Tomhaltóir- consumer

Creachadóir- predator

Creach- prey

Saigheada- arrows

An Pobal- The community

Teaghlach- family

Comharsan- neighbours

Ceantar- area

Léarscáil- map

Scáth- shadow

Tréidlia- vet

Meicneoir- mechanic

Meiriceánaigh Dhúchasacha- Native Americans

Meiriceá Thuaidh- North America

Síolraigh-reproduce

Ilchríoch- continent

Fásach- desert

Ísealchríoch- lowland

Buabhall- buffalo

Arbhar- corn

Laochra- hero

Lonnaitheoirí- settlers

Tailte- land

Cath- battle

A thuismitheoirí agus páistí rang a trí,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad slán agus sona.  Comhghairdeas libh go léir! Táimid anois ag druidim i dtreo deireadh na bliana agus níl fágtha ach seachtain amháin i rang a trí. Bhain mé an taitneamh as an rang a mhúineadh i mbliana. Is rang álainn, ábalta, cliste agus grámhar sibh. Bhí bliain éagsúil taitneamhach againn go léir agus maith sibh as ucht an obair go léir a rinne sibh. Go raibh míle maith agaibh a thuismitheoirí as an cabhair go léir i rith na bliana. Tá na páistí réidh anois chun bogadh ar aghaidh go dtí rang a 4. Cinnte beidh bhur múinteoir nua sona sásta libh i rang a 4 mar a bhí mé féin i mbliana.

I hope that this e-mail finds you all well and happy. Congratulations we have reached the final week of third class. I would like to thank all the children and parents of third class for all the amazing work that you have done this year especially under such different and unusual circumstances. I am so happy with and proud of every child in the class. I really enjoyed teaching the class this year. You are all very lucky to be part of such a friendly, intelligent, creative, and caring class. I know that the teacher next year will be as happy with you as I was.

Tá an obair agus na hacmhainní ar fad don tseachtain seo chugainn iniata sa ríomhphost seo. Déan bhur ndícheall leis an obair. Ní gá an obair ar fad a dhéanamh. Tuigim go bhfuil tionscadail, bácáil, ealaín, garraíodóireacht agus mar sin ar siúl agaibh, agus tá na rudaí sin ar fad an-tábhachtach freisin.

I have attached some documents above. Please feel free to pick and choose what your child studies. There is no pressure to read/ complete all documents.

Seo é an obair don tseachtain seo;

  • Léitheoireacht Gaeilge- Na Power Points Stair, Tír eolas agus Eolaíocht. Three Irish Power Points are attached. I will send an e-mail on Monday morning with the Irish translation of some of the difficult words.
  • Léitheoireacht Béarla– I have included three English attachments, one about the Titanic the other two are about the Ocean.
  • Mata- Pick some activities from the website The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com
  • Táblaí- This week you get to be the teacher. Give your parent/ older sibling a test on their tables. Don’t forget to correct their test after 😊

Is mise le meas,

Cherrie Donnino

Obair Bhaile R3

A thuismitheoirí, a chairde,

Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad slán agus sona. Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as an seachtain saor ón obair agus an aimsir álainn a bhí againn! Tá an obair agus na hacmhainní ar fad don tseachtain seo chugainn iniata sa ríomhphost seo. Déan bhur ndícheall leis an obair. Ní gá an obair ar fad a dhéanamh. Tuigim go bhfuil tionscadail, bácáil, ealaín, garraíodóireacht agus mar sin ar siúl agaibh, agus tá na rudaí sin ar fad an-tábhachtach freisin.

I hope that this e-mail finds you well! If your child is struggling to do the work keep to short bursts of work, maybe use a timer. Include sensory and movement breaks. I hope that you found some activities of interest, on the following web-sites;

www.toolboxtoolbox.com

www.helpmykidlearn.ie

www.scratch.mit.edu

‘The great Isolation Activity Book’ https://pdst.ie/sites/default/files/The%20Great%20Isolation%20Activity%20Book-compressed.pdf

Seo é an obair don tseachtain seo;

Caibidil 22: Codáin (2) leathanach 1-6

If this link doesn’t work for you google foras na Gaeilge an Gum on the left side of the web site click on Mata le chéile.

Or pick some activities from the website The maths factor with Carol Vorderman www.themathsfactor.com

  • Táblaí- roinnt/ division 7, 8 agus 9.

Is mise le meas,

Cherrie Donnino.