Obair dheireadh na bliana R5

Obair den scoth déanta ag Ted agus Laoise

Obair Bhaile R5

Dé Luain 25-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 33 p68 Revision week, Exercise 1. Do Block 1. As this is a revision week I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 173 1-7 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p240-243.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 111. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Androcoles agus an Leon.  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé Máirt 26-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 33 p69 Exercise 2. Do Block 2. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 173 8-11 ar fad sa chóipleabhar mata.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p240-243. Do activity B & C p244.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 112. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00  Féach ar an gcur i láthair ar Airde an Chompáis. Bain triail as na gníomhaíochtaí más féidir!  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé Céadaoin 27-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 33. Do Block 3. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 174 1-8 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E p244 & 245.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Léigh sa Bhaile: Lth 113. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

2:00 Ealaín: Bain triail as eite ghaoithe a dhéanamh! https://www.youtube.com/windvane

Déardaoin 28-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Week 33. Do Block 4. As this is a revision week  I will provide the spelling blocks. See ClassDojo. 

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 174 9-13 ar fad sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 114. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity F & H p245.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Mhaighnéadas. Bain triail as na gníomhaíochtaí más féidir!  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé hAoine 29-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe. Take a selection from blocks 85-112 .(English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 156 Lorg Mata. Is féidir é seo a dhéanamh timpeall an tí nó ar do bhealach go dtí an siopa.  

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Léigh sa Bhaile: Lth 115. Déan na ceisteanna ó bhéal leat féin nó iarr ar dhuine éigin na ceisteanna a chur ort!

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity G p245.

2:00 Ceol: Beidh Aonach Amárach – tá na focail in Léigh sa Bhaile lth 112 agus seo nasc go dtí físeán chun éisteach leis.  https://www.youtube.com/watch?v=1p5Lewbwp5c

Gníomhaíochtaí is déanaí ó Rang 5!

Obair Bhaile R5 11ú Bealtaine

                       Dé Luain 11-5-20 

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 1, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 31 Block 1 Exercise 1.

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 150 1 – 6 sa chóipleabhar mata. Tuistí –if you need the English version of the book you can find it at https://my.cjfallon.ie/dashboard/resources

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Read p222-228.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Foghlaim na focail ar Lth 38 agus léigh lth 39 & 40.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar na  Matáin. Bain triail as na gníomhaíochtaí.  See link to presentation on ClassDoJo.

Dé Máirt 12-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 2, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 31 Block 2 Exercise 2,3.

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 151 1-3 sa chóipleabhar mata. Tuistí, féach ar an Powerpoint ar ClassDoJo don Mhata. It shows the correct way to add hours and minutes.

Nuair atá tú críochnaithe féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Reread p222-228. Do activity B & C p230.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Léigh lth 39 & 40 arís. Déan ceisteanna 1-5.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Chathracha  na hÉireann. See link to presentation on ClassDoJo. 

Dé Céadaoin 13-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 3, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 31 Exercise 4.

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 152 1-5 sa chóipleabhar mata. Tuistí, féach ar an Powerpoint ar ClassDoJo don Mhata. It shows the correct way to subtract hours and minutes.

 Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Let’s Go!: Do activity D & E p230.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Spáslong: Lth 41 B.

2:00 Féach ar an gcur i láthair ar Mheiriceánaigh Dhúchasacha. See link to presentation on ClassDoJo.

Déardaoin 14-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Litriú: Bloc 4, scríobh abairtí leis na focail sa chóipleabhar buí.

Spellbound: Week 31 Exercise 5.

9:45 Scríobh i do dhialann don lá inniu.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil .

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Déan na bileoga oibre ar Class Dojo ar am a shuimiú agus a dhealú. Is féidir iad a phriontáil amach nó iad a dhéanamh sa chóipleabhar Mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 41 C & D.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: Do activity F & G p231.

2:00 Ealaín: Déan crann tótaim nó ceannbheart cleití (feather headdress) as aon rud atá agat sa bhaile – cairtchlár, rollaí leithris/cistine, buidéil etc. Is féidir leat ceann a tharraingt fiú.

Dé hAoine 15-5-20

9:00 Corpoideachas: Caithfimid ár gcorp a choinneáil sláintiúil agus aclaí!

Féach ar PE le Joe Wicks nó GoNoodle nó Corpoideachas le Ciarán (as Gaeilge) ar YouTube. Seo an nasc go dtí cainéal  Chiaráin https://www.youtube.com/channel/UCuPvPu3voXzPdOg74ij840Q

9:20 Scrúduithe litrithe (English spelling test can be done at the back of the book, Gaeilge sa chóipleabhar buí).

9:45 Write your diary entry for today.

10:00 Féach ar TG4 Cúla4 ar Scoil.

10:30 Sos. Bíodh sneaic agat nó téigh amach san aer ar feadh tamaill.

11:00 Mata Draíochta: Lth 153 1-7 sa chóipleabhar mata.

Féach ar RTÉ Home School Hub.

12:00 Spáslong: Lth 41 E.

12:30 Lón agus am súgartha.

1:30 Let’s Go!: First, look at the example for activity H (see link below) then write your own piece. http://data.cjfallon.ie/resources/wonderland/stages3and4/S3_B2_C19_E2.html

2:00 Ceol: Éist leis an suantraí (lullaby) álainn ó na Meiriceánaigh dhúchasacha. Can é tú féin nó déan iarracht é a sheinm ar an bhfeadóg stáin nó aon uirlis eile atá agat!